Brokering Migrants Cultural Participation

Intercult driver tillsammans med region Västerbotten samt fyra europeiska kulturorganisationer mångfaldsprojektet Brokering Migrants Cultural Participation. Syftet med projektet är bl a att ta fram riktlinjer och verktyg åt kulturinstitutioner, producenter och scener, med mål att öka kvalitén kring mångfaldsarbete.

Ny hemsida för projektet Brokering Migrants Cultural Participation

Syftet med projektet är bl a att ta fram riktlinjer och verktyg åt kulturinstitutioner, producenter och scener, med mål att öka kvalitén kring mångfaldsarbete

Ny rapport om Learning Partnerships i projektet BMCP

Pilot Research – Region Västerbotten & Intercult

Brokering Migrants Cultural Participation – avslutande konferens i Barcelona

Det kommer att hållas en avslutande konferens för BMCP i Barcelona 30 juni–2 juli, och Ida Burén och Iwona Preis kommer att medverka. Bl a ska det s k Benchmarking-verktyget presenteras, projektet i sin helhet kommer att summeras…

Ida Burén deltar på Botkyrka Internationella Bokmässa

Botkyrka Internationella Bokmässa 2015 vill rannsaka hur litteraturen och språket tar sig an flykt och följder av att fly. Vilken betydelse får geografiska, kroppsliga och påhittade gränser för människor, samhället och i berättelser? Fortbildningsdagen tar sig an bokmässans tema Mellan flykt och förvandling med utgångspunkt i bibliotek, pedagogik, flerspråkighet och tillgänglighet.

Brokering Migrants Cultural Participation – se trailern om projektet

Vi jobbar just nu med att även sammanställa slutsatser och ta fram rekommendationer för att kunna återkoppla till de deltagande institutionerna. Vi producerar också ett par filmer om projektet och våra slutsatser som kommer publiceras under våren.

BMCP partner PIE presents OMC-report on diversity at The Future of Culture Institutions in Europe

3 Learning Partnerships 2014

BMCP – här är kulturinstitutionerna som deltar i projektet

Workshop 16-17 oktober 2014 på Intercult i Stockholm

Till denna workshop har vi bjudit in två experter som skall öka våra kunskaper om den svenska migrationshistorien samt om språk, dvs. språkets roll och betydelse.

Workshop om rekrytering 18-19 september i Skellefteå

Att rekrytera rätt är en kärnfråga när det gäller att skapa mångfald i de olika personalgrupper som arbetar på en kulturinstitution. Vill man omsätta sin vision av att öka mångfalden måste detta också återspeglas i de personalgrupper som arbetar på institutionen.

Brokering Migrants Cultural Participation – stöd från Kulturrådet

Partnersmöte i Barcelona 5–6 juni 2014

Svensk expert utsedd för europeiskt mångfaldsprojekt

Intercult har gått samman med sju europeiska kulturorganisationer för att tillsammans driva mångfaldsprojektet Brokering Cultural Participation. En referensgrupp med fyra experter har utsetts för att ta fram den ”benchmarking tool” som är det verktyg som ska användas för att kvalitetsmärka och ranka de deltagande kulturorganisationernas mångfaldsarbete. Lena Bezawork Grönlund är en av de fyra experterna. Hon arbetar som bibliotekarie på Hageby bibliotek i Norrköping, hon är också engagerad i olika projekt som har med litteratur, bibliotek och mångfald att göra och driver bland annat webbsidan resurssida.

Finansieringen klar för 2-årigt europeiskt mångfaldsprojekt

KONTAKT
Ida Burén
08-644 10 23
ida.buren@intercult.se

Bella Lawson
Region Västerbotten
bella.lawson@regionvasterbotten.se

PARTNERS
Intercult genomför projektet tillsammans med Region Västerbotten, Interarts, Platform for Intercultural Europe (PIE), EDUCULT och ECCOM.

FINANSIERING
Projektets huvudfinansiering kommer från EU:s integrationsfond.
Co-funded by the European Union.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV