Chris Torch utsedd till Artistic Director för Timisoara 2021

Intercults programchef och grundare Chris Torch har blivit utnämnd till Artistic Director för den Europeiska kulturhuvudstaden Timisoara 2021 i Rumänien.

Chris-Torch-director-artistic-Timisoara_500px

The Association Timisoara-European Capital of Culture, TM2021, har presenterat sin strategi för TM2021. Implemeteringen av strategin kommer att ske i två faser: StartUp (2017-2018) och Action (2019-2021)

Första fasen, som startar i januari 2017, fokuserar på att identifiera lokala, nationella och internationella kulturaktörer som kan bidra till en sammanhängande programstrategi för TM2021. Chris Torch från svenska Intercult har fått uppdraget som Artistic Director för Timisoara 2021.

”I detta stadie behöver vi en professionell person med tidigare erfarenhet av Europeiska kulturhuvudstäders kulturprojekt och som förstår vårt program. Chris Torch har lång erfarenhet av att arbeta med Europeiska Culture Capitals och har ett stort kontaktnät inom Europas kulturella plattformar. Chris kommer att arbeta med teamet kring Timisoara 2021 för att utveckla strategier och tillföra den kapacitet som krävs för att vara en Europeisk kulturhuvudstad. Vi inom Timisoara – European Capital of Culture är övertygade om att Chris Torch är den mest lämpade personen att arbeta nära vår organisation. Tillsammans kan vi uppnå mycket bra resultat” säger Simona Neumann, Executive Director för ATCCE.

”Mitt jobb är att leda StartUp fasen. Fokus kommer att ligga på att uppfylla och utveckla visionen kring kulturprogrammet, så som det beskrivits i the ”Bid Book”. Under de närmaste två åren kommer jag att skapa en konstnärlig enhet, öppna upp kontaktytor till Europa, skapa ett kompetent lokalt team som kan implementera nästa fas. Jag kommer att vara engagerad i Timisoara 2021 tills detta team är på plats och fullt fungerande. Det långsiktiga målet är ett proffessionellt och lokalt anknutet kulturliv med starka band till resten av Europa” säger Chris Torch.

Chris Torch kommer till Timisoara närmast från sin nuvarande roll som Program Director för Rijeka 2020 – European Capital of Culture (Kroatien). Han har även varit delaktig i den konstnärliga ledningen inför de vinnande ansökningarna för Matera 2019 (Italien), Rijeka 2020 och har bidragit som konstnärlig rådgivare inför Timisoaras ansökning till Europakommissionen.

Länk till information på Timisoaras hemsida

 

KONTAKT

Nytorgsgatan 15A
inre gården
116 22 Stockholm
europadirekt@intercult.se
08 644 10 23

Öppettider: 9-17
Hitta hit

EDILogo200pxBESKUREN

Medfinansierat av EU

Europaparlamentet EUs enda demokratiskt valda institution.

Europaparlamentets Informationskontor i Sverige

EU-kommissionens representation i Sverige EUs styrande organ med ansvar för lagstiftning och policy-utveckling.

Kulturkontakt Sverige Här hittar du information om EUs kulturprogram.

Europe Direct International Här kan du få hjälp med frågor som rör EU. Man kan också ringa: 00800 67 891011 (Kostnadsfritt) eller 08 505 98846 (Kostnadsfritt)

Europa Direktkontor i Sverige

Arbeta på EUs institutioner Här berättar vi mer om hur du söker arbete inom någon EUs institutioner

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV