Europanyheter


Varje vecka publicerar vi korta nyheter om Europa med fördjupande länkar på Europa Direkt Intercult.

9 december: Det europeiska projektets framtid - Migration & kultur

FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattade nyligen att 45 miljoner människor befinner sig på flykt på jordklotet. Detta är en exceptionell siffra och en exceptionell situation. Hur ska Sverige, Europa och det globala samfundet bemöta detta skeende? I denna kontext har kulturella möten en nyckelroll att spela. Europa Direkt Intercult arrangerar en heldagskonferens som ska ta tag i dessa frågor tillsammans med kulturaktörer, tjänstemän och politiker, kulturorganisationer och kulturinstitutioner

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV