I_Improve 20182018-12-21T09:19:50+00:00

I_Improve 2018-2021

Intercult är lead partner för projektet I_Improve med stöd av Erasmus+ Strategiska Partnerskap. Partnerskapet består av 6 medlemmar ur plattformen River//Cities som arbetar och verkar i Sverige, Belgien, Österrike, Italien, Polen och Litauen. Det gemensamma syftet för projektet är att främja engagemang och deltagande genom kultur, med fokus på sjönära städer. Projektets fokus är att arbeta med social inkludering, öppna och innovativa arbetssätt på den digitala arena och vuxenutbildning.

Stora förändringar på europeisk och global nivå skapar nya utmaningar för lokala samhällen i mindre städer. Om vi inte adresserar dessa förändringar, kan radikalism växa i dess ställe och skada sammanhållningen i mindre samhällen. I_Improve har växt fram för att motverka dessa motsättningar, och skapa metoder för att adressera dem. Genom att engagera med konst och kultur, främjar vi:

  • interkulturella dialoger
  • socialt sammanhang
  • demokratiskt deltagande.

Konst och kultur breddar ut perspektiven och uppmuntrar till ömsesidig förståelse. Konst och kultur engagerar medborgare, både etablerade och nyanlända, och genom kreativa insatser som interkulturella dialoger, socialt sammanhang, och demokratisk deltagande kan vi skapa lokalt engagemang och deltagande. I en miljö där de lokala invånarna står på långt avstånd från de lokala kulturaktörerna är nya metoder för att skapa mötesplatser efterlängtade. Syftet med projektet är att ta fram nya metoder för kompetensutveckling och hjälpa kulturaktörer i deras arbete mot och med den lokala medborgaren. Med dessa metoder skapar I_Improve sammanhang, engagemang och demokratiskt deltagande.

Kulturorgansationer och andra aktörer i den kreativa sektorn behöver samarbeta för att tackla de sociala utmaningarna som växer i takt med globalisering och urbanisering i våra lokala samhällen. Genom att dela med sig och lära sig av kollegor i Europa kan vi stärka och bygga kunskap hos våra anställda. Genom I_Improve bygger vi teamwork på en europeisk och global nivå, kopplar samman kompetens och delar ansvarsområden och arbetsbörda, vilka är några av de faktorer som kommer bidra till kompetensutveckling för lokala invånare och interkulturella dialoger.

Projektet I_Improve startar september 2018 till avslutas i juni 2021.

Nyheter