2016-07-6

Save the dates: 15-19 maj 2017 – Cityscapes

Intercult bjuder in till tre dagar i j 2017 av seminarier, diskussioner och fördjupning i ämnet kultur och stadsutveckling. Arbetsnamnet för hela veckan är Cityscapes. Boka in15-19 maj 2017 !
2015-12-8

Tack alla deltagare på konferensen den 7 december!

Tack alla deltagare för en intressant dag på konferensen Det europeiska projektets framtid – hänger det på regionerna? den 7 december. Vi ser fram emot att ta del av utvärderingsenkäterna som skickats på mail till alla deltagare.

En mer utförlig rapport om konferensen kommer snart finnas här på hemsidan.

Tills dess kan ni som vill återuppleva konferensen via Riksteaterns Bambuser länk:

http://bambuser.com/channel/Riksteatern

Röster från konferensen, intervjuer med konferensdeltagarna av frilansjournalist Sonja Östergren

Welcome_framsidan500

2015-11-26

Robert Manchin konferensens huvudtalare

Konferensens huvudtalare är den klassisk skolade musikern och forskaren Robert Manchin. Han har ägnat större delen av sitt liv till forskning kring hur sociala faktorer påverkar välfärd, samhället, livskvalitet, urban och regional utveckling.
Läs mer om honom och de andra talarna här!

2015-10-6

Det europeiska projektets framtid - hänger det på regionerna? Konferens 7 december 2015

DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID
Hänger det på regionerna?

Kultur som drivande kraft för regional utveckling i Sverige och Europa.

Det är återigen dags för konferensen DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID. I år möts kultursektorns tjänstepersoner, idéburna organisationer och politiker för att diskutera och samtala om kultursamverkansmodellen och hur kulturen kan vara en del av en hållbar- och social utveckling regionalt. Hur har det fungerat i regionerna i Sverige? Hur fungerar det i Europa?

Det europeiska samarbetet står just nu inför stora utmaningar. Gemensamma strategier behövs. Hur spelar en gemensam kulturpolitik och kultursamarbeten en avgörande roll i detta?  Vad innebär de kulturella och kreativa drivkrafterna för framtidens städer och regioner? Hur påverkas den regionala kulturutvecklingen av nationella strukturer och internationella samarbeten?

Regionaliseringen av kulturbudgetar i Sverige har på gott och ont lagt makten över kulturpengarna hos regionala politiker. Placeringen av kulturen på regionernas höga politiska dagordning har öppnat för ökat inflytande och sektorsövergripande samarbeten med andra politikerområden. Har kulturen fått en starkare ställning och vem bär ansvaret för de nationella kulturpolitiska målen?

Denna konferens presenterar den senaste kunskapen om kultursamverkansmodellen, konkreta exempel från regionerna i Sverige och med utblick i Europa. Vad har fungerat och vad kan vi lära?

Konferensen bjuder på intressanta panelsamtal, intervjuer och egna diskussioner.

 

Datum och tid: måndag 7 december ca kl. 09.30-17.15
Plats: Kägelbanan, Mosebacke Torg (Södra teatern)

Välkommen!

Registrering: Deltagandet är kostnadsfritt, anmäl dig här:

OBSERVERA: Sista anmälningsdag är måndag den 30 november! 
AVANMÄLAN måste ske senast den 3 december annars faktureras en avgift på 500 kr.

Samarbetspartners: Riksteatern, Riksteatern Stockholms län, Ideell kulturallians, Culture Action Europe


riksteatern_pms5405_140

Riksteatern-stockholms-länblå190px

IKA_color190px

logo_cae_small-100px

kulturradet190px

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se