Program

Scroll down for English version

Det Europeiska projektets framtid: Migration & Kultur
9 december 2016

09.00-09.30 Registrering/Kaffe

09.30-10.00 Introduktion

Katarina Areskoug Mascarenhas (chef för Europakommissionens representation i Sverige); Iwona Preis (administrativ chef, Intercult); Magnus Aspegren (vd, Riksteatern); Chris Torch (programchef, Intercult)

Chris presenterar den andra moderatorn, Yamam Al-Zubaidi (verksamhetsutvecklare, Riksteatern).

10.00-11.30 Del 1 – Moving inwards
Moderator: Chris Torch

Kontext 40 min
Ann Follin (generaldirektör, Statens Muséer för Världskultur); Rani Kasapi (kulturchef, Botkyrka kommun); Rasoul Nejadmehr (regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen)

Handling 30 min
Exempel 1: Delad historia – Daniel Urey (kulturstrateg) och Johan Hegardt (docent, arkeologi, Uppsala universitet och forskare, Södertörns högskola)
Exempel 2: Kompetensintegration – Puma Lagos (producent, Riksteatern)

Påverkan 20 min
Reflektioner av panelen och diskussioner med deltagarna

11.30-11.45 Kaffepaus

11.45-13.15 Del 2 – Moving outwards
Moderator: Yamam Al-Zubaidi

Kontext 30 min
Maude Fröberg (pressekreterare, Svenska Röda Korset); Jihad Eshmawi (verksamhetsutvecklare, Svenska Röda Korset); Namir Shamany (författare, regissör och skådespelare); America Vera-Zavala, (författare, regissör)

Handling 30 min
Exempel 1: Konsten att delta – Ola Öhlin (projektledare)
Exempel 2: Svenska hijabis – America Vera-Zavala

Påverkan 30 min
Reflektioner av panelen och diskussioner med deltagarna

13.15-14.00 Vi bjuder på lunch

14.00-15.30 Del 3 – Moving together
Moderator: Chris Torch

Kontext 40 min
Rosanna Lewis (kultur- och utvecklingsansvarig, British Council) och Michael Walling (konstnärlig ledare, Border Crossings) presenterar Voices of Culture-rapporten; Jasenko Selimović (Europaparlamentariker); Robert Manchin (ordförande, Culture Action Europe)

Handling 30 min
Exempel: Cirkus Cirkör – Anders Frennberg (VD, Cirkus Cirkör)
Exempel: Border Crossings – Michael Walling

Påverkan 20 min
Reflektioner av panelen och diskussioner med deltagarna

15.30-16.00 Sammanfattning
Samtalsledarna Chris och Yamam reflekterar kring dagen, tillsammans med deltagarna.

Program in English

09.00-09.30 Registration/Coffee

09.30-10.00 Introduction
Katarina Areskoug Mascarenhas (head of the European commission representation in Sweden); Iwona Preis (executive director, Intercult); Magnus Aspegren (executive director, Riksteatern); Chris Torch (program director, Intercult)

Chris presents the other moderator, Yamam Al-Zubaidi (equality and diversity manager, Riksteatern).

10.00-11.30 Part 1 – Moving inwards
Moderator: Chris Torch

Context 40 min
Ann Follin (director general, National Museums of World Culture); Rani Kasapi (head of cultural affairs, Botkyrka municipality); Rasoul Nejadmehr (Culture Regional Development Officer, Region Västra Götaland)

Action 30 min
Example 1: Shared History – Daniel Urey (cultural strategist) and Johan Hegardt (associate professor, archaeology Uppsala university and researcher, Södertörn university)
Example 2: Competence Integration – Puma Lagos (producer, Riksteatern)

Impact 20 min
Reflections by the panel and discussions with the participants

11.30-11.45 Coffee break

11.45-13.15 Part 2 – Moving outwards
Moderator: Yamam Al-Zubaidi

Context 30 min
Maude Fröberg (Press Officer, Swedish Red Cross); Jihad Eshmawi (Operations Developer, Swedish Red Cross); Namir Shamany (writer, director and actor); America Vera-Zavala, (writer/director)

Action 30 min
Example 1: Konsten att delta (The Art to take part) – Ola Öhlin (project leader)
Example 2: Svenska hijabis, narratives on stage – America Vera-Zavala

Impact 30 min
Reflections by the panel and discussions with the participants

13.15-14.00 All participants are offered lunch

14.00-15.30 Part 3 – Moving together
Moderator: Chris Torch

Context 40 min
Rosanna Lewis (culture and development manager, British Council) and Michael Walling (artistic director – Border Crossings) presents the Voices of Culture report; Jasenko Selimović (member of the European parliament); Robert Manchin (president, Culture Action Europe)

Action 30 min
Example: Cirkus Cirkör – Anders Frennberg (CEO, Cirkus Cirkör)
Example: Border Crossings – Michael Walling

Impact 20 min
Reflections by the panel and discussions with the participants

15.30-16.00 Conclusions
The moderators Chris and Yamam reflect on the day, together with the participants.


riksteatern_pms5405_140

logo_cae_small-100px

kulturradet190px

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se