Program

PROGRAM med reservation för ändringar


Moderatorer under dagen – Charly Wassberg Borbos, Riksteatern Stockholms län och Gunno Sandahl, Kulturchef Folkets Hus & Parker

9.30 – 10.00 
Registrering och morgonkaffe

10.00 -10.15
Introduktion

Monica Ericsson, ordförande Riksteatern Stockholms län hälsar välkommen. Iwona Preis, Senior Associate, Intercult och Magnus Aspegren, VD Riksteatern 
ger det europeiska respektive det nationella perspektivet på regional kulturpolitik och regionala samarbeten.

10.15 – 10.30
Kultur och demokrati – hur hänger det ihop? 

Per Olsson Fridh, Statssekreterare Kulturdepartementet 
Hur ser man på samverkansmodellen och kan man dra paralleller till europeisk kulturpolitik?

10.30 – 11.00
How culture and creativity contributes to regional development in Europe
Robert Manchin, konferensens huvudtalare. Tidigare chef inom the Gallup Organisation samt forskare inom sociologi i Europa och USA. President elect för Culture Action Europe.

11.00 – 11.15 PAUS

11.15 – 12.30
Samverkansmodellen – är den rättvis?

Panelen diskuterar den regionala eller nationella verklighet där de verkar. Har kulturens status påverkats i och med samverkansmodellen? Vem har mest inflytande över kulturen?
Calle Nathanson – VD Folkets Hus & Parker
Gitte Wille – Kulturchef Kultur Skåne
Märta Molin – Kulturchef Regional utveckling Landstinget Västernorrland
Anna-Karin Andersson – Verksamhetschef Ideell Kulturallians
Magnus Aspegren – VD Riksteatern

12.30-13.30 LUNCH

13.30-13.45
The Europe of Regions 

Chris Torch, Senior Associate och European Expert on Culture, Intercult
Chris ger ett europeiskt perspektiv på kulturen i Europa idag. Baserat på vad som hittills har sagts på konferensen kommer slutligen några frågeställningar till konferensdeltagarna att diskutera.

13.45- 14.30
Konferensens deltagare diskuterar 

samtalsledare Chris TorchVeronica Lamppa LönnbroGunno Sandahl,
Iwona PreisAnna-Karin Andersson.

14.30- 14.45 PAUS 14.45- 16.00
KULTUR OCH..??

Kreativa regioner: Hur kan kulturen samverka med övriga samhället?


Louise Andersson – expert på kulturpolitik, SKL
Yoomi Renström
 (S) – ordförande i SEDEC-utskottet i EU:s Regionkommitté och för svenska delegationen i CLRAE
Eva Bergquist – chef Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Tjia Torpe (mp) – ledamot, Kulturnämnden/Stockholms Stad och ordförande i Miljöpartiets kulturgrupp

16.00- 16.30
Vad händer nu?

Charly Wassberg Borbos, Intercult och Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker analyserar konferensen och sammanfattar vilka slutsatser man kan dra inför framtiden.

16.30- 17.15
Silan Diljens berättelse “Min flykt”
i samarbete med Riksteatern och Sveriges radio

Konferensen är ett samarbete mellan:

Logos_partners_2015_500x250

 

 

Program 7 december 2015

Nu släpper vi programmet till konferensen 7 december. Det kommer att uppdateras här på webben successivt. Passa på att anmäla dig!

PROGRAM med reservation för ändringar


riksteatern_pms5405_140

Riksteatern-stockholms-länblå190px

IKA_color190px

logo_cae_small-100px

kulturradet190px

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se