Rapport från CORNERS i Ljubljana Juni 2016

Mellan den 30/5-18/6 besökte kulturprojektet CORNERS staden Ljubljana i Slovenien. Detta var den tredje staden i det sk. CORNERS Triangle.

Playground4_500px

Det fyraåriga EU finansierade kulturprojektet CORNERS har nu gått halva tiden, och tio europeiska projektpartners var på plats för att utvärdera projektet såhär långt.

CORNERS är ett ovanligt och experimentellt projekt i den meningen att projektet har flera syften. Här har konstnärer från skilda länder och kulturer skapat kulturprojekt tillsammans. Dessa projekt skapas utifrån de platser som besökts. Konstnärerna interagerar med samhället och samlar gärna på sig berättelser som förs vidare från plats till plats. Den röda tråden är samarbete och möten över gränser vad gäller arbetsmetoder och upplevelser.

I CORNERS har det skapats totalt 15 kulturprojekt av närmare etthundra konstnärer från elva partnerländer i Europa. Hittills har CORNERS besökt sju olika platser i Europa: Umeå och Haninge i Sverige , Belfast (Nordirland, UK), Blyth (Northumberland, UK), Vranje (Serbien), Prizren (Kosovo), Zagreb och Rijeka (Kroatien) och Ljubljana (Slovenien). Fler platser har besökts i förstadiet, under de sk. Basecamps samt vid mindre workshops i anslutning till projektet. Minst lika många platser återstår fram till 2018 då projektet ska avslutas.

I utvärderingen såhär långt konstaterar vi att detta inte är ett enkelt projekt. Projektet är ibland svårkommunicerat och resultaten blir inte alltid de förväntade. Men, alla är överens om att det är ett projekt som kommer sätta spår, både hos konstnärerna och hos människor som de möter på vägen som på olika sätt tar del av projektet. Detta är nämligen ett konstprojekt där mötena oftast sker i förberedelsestadiet. När konstnärerna kommer på plats så har de ett uppdrag att möta de målgrupper som konstprojektet kräver. Vissa projekt har hittat sin form, andra förändras från plats till plats. I mötena med människor skapas ny konst som sedan visas på plats. Det är konstnärer som har fått lära sig att ibland ge avkall på sin egen konstnärlighet för att kunna samarbeta. Det är konstprojekt som när de presenteras kan te sig märkliga, men har gett mycket till de människor som var medskapare. Och det ger avtryck inte minst på de avlägsna platser i Europa, ”Corners of Europe” som inte är bortskämda med att få besök av konstnärer från andra kulturer och som talar andra språk.

Sista dagen av CORNERS i Ljubljana var den 18 juni, och på kvällen samlades vi i förorten Fuzine där flera av CORNERS-projekten presenterades. Fuzine är en förort, ett slags mångmiljonprojekt i miniatyr med stora hyreshus placerade mellan parker och gräsytor. I Fuzine deltog två projekt: Playground och In Between.

Playground är upplagt som ett spel där konstnärerna har hittat en form att samarbeta kring en slags ”spelpromenad” med spelstationer. Det hela ska sedan dokumenteras och arkiveras utefter vad deltagarna på de olika platserna har fått för resultat och vilka texter och meningar som kommit ut av promenaden. Helt enkelt en lek, för barn och vuxna. Läs mer om Playground

In Between är ett projekt med fyra fristående konstnärer som gör var och en sina egna konstprojekt men på samma plats. Projektet kan se helt olika ut beroende på platsen och människorna de möter. I detta projekt deltar den svenska konstnären och fotografen Helena Wikström. Läs mer om In Between

Nästa tillfälle att se CORNERS är i den europeiska kulturhuvudstaden Donostia /San Sebastian i Baskien (norra Spanien) i slutet av september 2016. Intercult specialsyr ett reseprogram mellan den 27-30 september för er som vill dit!

/Agneta Hansson, kommunikatör Intercult

Här är några bilder från Fuzine den 18 juni 2016.

Playground6_500px

Playground5_500px
Playground3_500pxplayground1_500pxplanningCORNERS
In_Between9_500pxIn_Between8_500pxIn_Between7_500px

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV