S. O. S. Climate Waterfront 2018-20212018-09-12T14:35:52+00:00

S. O. S. Climate Waterfront

Under 2018 kommer Intercult att ingå i ett nytt EU-projekt som 1 utav 10 partners, S. O. S. Climate Waterfront.

Bakgrund
Sjönära och urbana områden möter nya utmaningar i form av klimatförändringar. Problemen påverkar invånarna, miljön och den lokala ekonomin. Kommuner, beslutsfattare och lokala myndigheter och aktörer är inte alltid överens om hur de ska tackla dessa utmaningar. S.O.S. – Sustainable Open Solutions for European urban waterfronts syftar till att utveckla nya lösningar för områden som står inför dessa utmaningar.

S.O.S. Climate Waterfront samlar 10 partners från Portugal, Nederländerna, Grekland, Polen och Sverige för att samla metoder och forskning från tidigare projekt i sjönära områden och städer där projektet lyckats att ta fram verktyg för kompetensutveckling för offentliga platser och infrastrukturer. Alla partners i projektet har tidigare deltagit i och lett projekt som fått stöd och uppmuntrats av lokala invånare och aktörer. Intercult har tidigare varit initiativtagare till projekten Baltic Audience Links, Rivers of Oppertunities och Culture for Waterfronts vilka all har fokuserat på sjönära områden och städer. Intercult är även en aktiv medlem i nätverk River//Cities.

Mer information kommer till hösten 2018.