För drygt en vecka sedan valde EU-medborgarna sina representanter till Europaparlamentet inför de kommande 5 åren – Tack för att du röstade! På Europaparlamentets hemsida kan du ta del av det preliminära valresultatet och statistik över valdeltagande i såväl Sverige som hela EU.

Valrörelsen är nu avslutad, men för Europaparlamentet är detta bara början. Närmast på agendan står att de nyvalda parlamentarikerna ska formera sig i politiska grupper. Igår, den 17e juni träffades EU:s stats- och regeringschefer informellt för att påbörja diskussionen om vem de vill utse till kandidat som EU-kommissionens ordförande. Den 16 juli har det nya Europaparlamentets sitt första plenarmöte för mandatperioden 2024 – 2029. Vid den första plenarsessionen kommer parlamentet att välja sin nya talman, vice talmän och kvestorer samt besluta om antalet ledamöter som ska sitta i varje parlamentariskt utskott. Ta reda på mer om vad som händer efter valen och hur Europaparlamentet spelar en nyckelroll i processen, via denna länk.

Vad innebär resultatet i EU-valet 2024 för kulturpolitiken?

Nätverket Culture Action Europe har i en artikel analyserat vad de preliminära valresultaten kan innebära för EU:s kulturpolitik. Många viktiga beslut står på agendan: Till exempel ska det nya Europaparlamentet godkänna EU:s nästa sjuåriga budget (2028-2034) – hur mycket kommer att gå till kulturen?, nya ledamöter kommer att ansluta sig till CULT-utskottet och man kommer att utnämna en ny EU-kommissionär för kultur! Läs hela artikeln här.

Bild: Europaparlamentet