Meet the team!

We are Intercult! Tillsammans arbetar vi som initiativtagare och ledare av kulturprojekt på internationell nivå, nätverk och utbildning för interkulturell och internationell projektkompetens. We do and we share!