Eftermiddagen den 10 juni anordnade Intercult ett tvärsektoriellt dialogmöte med fokus på klimat, kultur och stadsutveckling. Dialogmötet anordnades inom ramen för Kreativa Europa-projektet Turning The Tide. Eftermiddagen innehöll ett rundabordssamtal på Intercults kontor och en guidad tur i Slussenrummet. Samtalet utforskade tvärsektoriellt samarbete och kreativa sätt att ta itu med klimatfrågor och bygga mer motståndskraftiga samhällen.

Huvuddiskussionen under dialogmötet kretsade kring följande nyckelfrågor:

  • Hur kan konstnärer, offentlig sektor och intressenter samarbeta för att skapa engagemang kring miljöfrågor som är djupt rotade i lokalsamhället?
  • Hur kan vi underlätta för konstnärer att röra sig bortom konstvärldens gränser och få kontakt med mer sektorsövergripande organisationer?
  • Vilka utmaningar och möjligheter finns det för att skapa konst som är nära relaterad till det lokala samhället (”socialt engagerad konst”)?
  • Hur kan vi bygga ett nätverk av intresserade organisationer och intressenter kring klimatförändringarna?

Specifika frågor för Slussenområdet som togs upp var:

  • Vilka klimathot och utmaningar kommer Stockholms dricksvattenförsörjning att ställas inför under de kommande åren?
  • Hur kan vi använda konst och konstnärliga interventioner för att förmedla till stockholmarna hur klimatförändringarna kan komma att påverka deras närmiljö?
  • Hur är det att verka som konstnär i en så föränderlig miljö som Slussen (en ”non-place”/”liminal place”)?

Syftet med mötet var att skapa en plattform för tvärsektoriell dialog mellan konstnärer, aktörer och intressenter i Stockholmsregionen som brinner för miljöfrågor. Bland ämnena fanns samarbeten och sätt att belysa utmaningarna med klimatförändringarna genom konst och kultur utifrån lokalsamhällets behov, samt hur man kan ge människor möjlighet att ta kontroll över och ansvar för sin närmiljö. Målet var att skapa ett mer hoppfullt narrativ om vad vi kan göra för att motverka och skydda våra städer mot klimatförändringarna.

Under samtalet delade varje deltagare med sig av sin bakgrund och sitt perspektiv på arbetet med hållbarhet och klimatåtgärder. Stockholms specifika klimatutmaningar och föreslagna strategier för att hantera dessa problem diskuterades under evenemanget.

Dialogmötet anordnades inom ramen för projektet ”Turning The Tide: Creative Actions for Uncharted Climate Emergencies” (TTT). TTT är ett internationellt konstprojekt som pågår 2023-2026 och som syftar till att öka medvetenheten om klimatförändringarna och deras inverkan på kuststäder runt om i EU. Läs mer om TTT här.

Medfinansieras av Europeiska Unionen.