September till november 2024 

Intercult, huvudpartner för det europeiska projektet Turning the Tide (TTT), bjuder in lokala konstnärer att ansöka om en 3-månaders residens i Stockholm. Vill du vara en del av vårt tvärsektoriella initiativ som genom konst adresserar klimatkrisen i kuststäder? Vi välkomnar konstnärer som arbetar med socialt engagerad konst och är dedikerade till social rättvisa, miljöskydd och kustklimatfrågor samt konst som deltagande metodologi i stadsutveckling. 

Det lokala residenset kommer att pågå i 3 månader (heltidsarbete i 30 dagar), vilket ger tid för forskning om området, interaktion med lokala invånare, inspiration,  produktion och visning av ett konstverk.

 

BESKRIVNING AV RESIDENS 

Konstnärer som väljs ut för 3-månaders residens kommer att delta i workshops, möten och evenemang organiserade av Intercult och kommer att utforska och fördjupa sin kunskap om projektets teman (social rättvisa, miljö- och klimatfrågor samt deltagare konst). 

Besök denna länk för att lära dig mer om residensets tema och intresseområden i Stockholm HÄR

Resultaten av det lokala residenset kommer att presenteras fysiskt live i slutet av residenset, på projektets digitala utställning och sociala medier. Konstnärerna bör vara tillgängliga för online-möten före, under och efter residenset för feedback och uppföljning av processen.

 

KRAV

  • TTT välkomnar professionella konstnärer från olika bakgrunder och discipliner, inklusive men inte begränsat till performativa konster och multimedia.
  • Endast konstnärer som befinner sig i Stockholmsregionen är berättigade till residenset.
  • Konstnärer förväntas aktivt engagera sig med lokalsamhället, främja meningsfulla kontakter och samarbete.
  • Vi välkomnar ansökningar från konstnärer i alla skeden av sin karriär som kan fullt ut engagera sig i programmet av evenemang och den konstnärliga processen.
  • Goda kunskaper i engelska krävs.
  • Tidigare erfarenhet av projekt med fokus på natur, ekologi eller socialt engagerad konst är meriterande men utgör inte ett villkor för deltagande.

 

Ersättning 

Som ersättning för deltagandet i projektet kommer konstnärer som väljs ut för det lokala residenset att få ett arvode på 30 000 SEK, för att täcka konstnärens ersättning under residenset. Det slutliga beloppet som betalas ut till konstnären kommer att vara föremål för avdrag baserat på de nationella skattereglerna i Sverige. 

Om du är intresserad av det lokala residenset i Stockholm (2/9/2024-30/11/2024) är du välkommen att ansöka via denna länk senast den 30 juli 2024.

Om projektet: 

Turning the Tide (TTT) är ett ambitiöst konstnärligt EU projekt med tvärvetenskaplig dialog som syftar till att kreativt bemöta hotet från klimatkrisen i kuststäder. Projektet syftar till att engagera lokala invånare, förstärka ohörda röster och öka medvetenheten om klimatfrågor i kuststäder. Genom samarbete i och mellan fyra städer använder TTT en metodik för kulturell planering och arbetar med socialt engagerade konstnärer. Projektet är ett internationellt experiment som utforskar hur konstnärer kan bidra till klimatförändringsnarrativet och utforskar klimaträttvisa. TTT-projektet inkluderar 5 partnerländer – Intercult (Sverige), Artit (Grekland), Vienna Education Academy (Österrike), DEAR HUNTER (Nederländerna) och Urban Culture Institute (Polen) i samarbete med Fablevision (Skottland) och River//Cities Network.

 Läs mer om projektet HÄR och om det pågående residenset i Stockholm HÄR.

 

w
Disclaimer
FUNDED BY THE EUROPEAN UNION. VIEWS AND OPINIONS EXPRESSED ARE
HOWEVER THOSE OF THE AUTHOR(S) ONLY AND DO NOT NECESSARILY REFLECT
THOSE OF THE EUROPEAN UNION OR CREATIVE EUROPE.
NEITHER THE EUROPEAN UNION NOR THE GRANTING AUTHORITY CAN BE HELD
RESPONSIBLE FOR THEM.