Nordic Forum for Interculture – ett nytt nätverk för projekt- och erfarenhetsutveckling och kulturpolitisk diskussion2019-05-24T14:27:54+00:00

Nordic Forum for Interculture – ett nytt nätverk för projekt- och erfarenhetsutveckling och kulturpolitisk diskussion

Nordic Forum for Interculture (NFI) är ett gränsöverskridande nätverk av nordiska resurscentrum som arbetar för att främja kulturell mångfald. Nordic Forum for Interculture syftar till att konfrontera de utmaningar som följer med vårt mångkulturella samhälle och att introducera verktyg för hur vi arbetar med interkulturella dialoger i en globaliserad verklighet. Nätverket kommer att samla upp erfarenheter inom området och kartlägga den nuvarande situationen i de nordiska länderna. Organisationen har skapats i anslutning till det pågående initiativet Inkluderande Kulturliv i Norden som sedan 2017 drivs av Kulturrådet i Norge.

Nätverket i sin nuvarande form är ett direkt svar på den stora efterfrågan av kompetens för projekt- och erfarenhetsutveckling som kommit in till de nationella resurscentrum som finns för ett inkluderande kulturliv i Norden; Intercult, Transnational Art Production (TrAP), Center for Kunst & Interkultur (CKI),  Intercultural Drammen och National and University Library of Iceland.

Nordic Forum for Interculture är tänkt att fungera som ett resurscentrum för de tre plattformar som etablerats igenom projektet Inkluderande Kulturliv i Norden. Dessa plattformar är Kulturskolor, Bibliotek och Konstmuséer.

Resultat 

  • I november 2018 presenterades nätverkets erfarenheter i en rapport. Rapporten presenterar nordisk bibliografi och ger en överblick av existerande konstprojekt och initiativ, som har varit med att främja ett inkluderande kulturliv ur ett nordiskt, europeiskt och internationellt perspektiv. Ta del av rapporten här.

Partners

Finansiärer