Internationellt labb i Gdańsk – Turning the Tide

2024-07-05T14:49:59+00:00
Mellan den 24 och 28 juni 2024 reste Intercult-teamet till Gdańsk för att delta i det första internationella labbet för projektet Turning the Tide. Evenemanget organiserades av Urban Culture Institute (UCI) och blev en viktig mötesplats för konstnärer, aktivister och lokala intressenter för att utforska kreativa lösningar på de akuta utmaningar som klimatförändringarna innebär.

Projektet Turning the Tide gör det möjligt för internationella konstnärer att besöka lokala organisationer och undersöka regionala sammanhang. I Gdańsk presenterade de internationella konstnärerna Katarzyna Piórek från Sverige, Robyn Woolston från Skottland och Eva Andronikidou från Grekland sina verk, som avslutade ett 30 dagar långt residens. Deltagarna i det pågående lokala residenset Natalia Revko från Ukraina och Weronika Zalewska från Polen deltog också och presenterade sina verk och processer. En höjdpunkt var medverkan av Remy Kroese och Marlies Vermeulen från Dear Hunter i Nederländerna, som är välkända för sina innovativa metoder inom ”kartopologi”. Dear Hunter har under våren använt sin unika metod för att skapa en detaljerad karta över Gdańsk som integrerar geografiska, sociala och kulturella data, vilket ger en omfattande förståelse för staden.

Programmet för det internationella labbet var mångsidigt och innehöll ett stort antal workshops och samtal. Centralt för evenemanget var temat att anpassa Gdańsk till klimatförändringarna, särskilt när det gäller vattenresurser. Symposiet ”On Water” fokuserade på klimatförändringarnas inverkan på vattenresurserna i städer och vikten av grön infrastruktur. Talare från staden Gdańsk, Urban Culture Institute och olika konstnärer och aktivister lyfte fram projekt som syftar till att främja hållbar vattenanvändning och vattenhantering för att öka stadens motståndskraft mot klimatpåverkan.

Utöver de formella programpunkterna innehöll det internationella labbet många informella möten och utbyten mellan deltagarna, vilket främjade nätverkande och ömsesidigt lärande. Dessa interaktioner gav värdefulla möjligheter att dela med sig av insikter och strategier i en avslappnad miljö. Studiebesöket i Gdańsks förorter och den närliggande staden Gdynia gav deltagarna möjlighet att på nära håll observera klimatförändringarnas lokala effekter och diskutera med regionala experter. Besöken gav praktiska insikter i de utmaningar som området står inför och visade upp innovativa lösningar som håller på att implementeras.

Det internationella labbet i Gdańsk är ett exempel på hur samarbete och tvärvetenskapliga möten kan bidra till att lösa globala miljöutmaningar. Vi ser fram emot nästa steg i Turning the Tide – presentationen av de lokala konstnärernas projekt i augusti och nästa internationella labb i Wien i oktober!

Foton tagna av deltagarna under dagarna i Gdańsk:

Disclaimer

FUNDED BY THE EUROPEAN UNION. VIEWS AND OPINIONS EXPRESSED ARE HOWEVER THOSE OF THE AUTHOR(S) ONLY AND DO NOT NECESSARILY REFLECT THOSE OF THE EUROPEAN UNION OR CREATIVE EUROPE. NEITHER THE EUROPEAN UNION NOR THE GRANTING AUTHORITY CAN BE HELD RESPONSIBLE FOR THEM.

Till toppen