Woven Network Nordics är ett europeiskt projekt som lyfter fram röster från kvinnor inom stadsrum i tre nordiska länder och undersöker kvinnors erfarenheter som centrala för europas svar på covid-19-pandemin. Under nio månader deltar fyra konstnärer från Sverige, Danmark och Norge i ett dynamiskt onlineresidens för att hålla presentationer, samtal och utveckla en digital utställning. Projektledare för Woven Network Nordics är Alice Máselníková, bildkonstnär och curator.

De utvalda Woven Network Nordics konstnärerna är:
Brynhild Bye-Tiller (NO)
Dina Abu Hamdan (DK/JO)
Emma Hirsk (SE/IE)
Katarzyna Piórek (SE(PL)

Pandemin har satt den prekära situationen för konstnärer, kulturarbetare och kvinnor i viktiga socioekonomiska roller i fokus. I större skala återspeglar projektet kvinnors roller som för närvarande är undervärderade och underbetalda, med kvinnor underrepresenterade politiskt, socialt och ekonomiskt. Konstnärerna har också en självreflektrerande roll eftersom konstnärer representerar en av de sektorer som påverkas mest av pandemin; undersöka hur konstnärer kan hantera de otrygga arbetsvillkoren som en redan underprivilegierad grupp. De nordiska konstnärerna kommer att samarbeta med konstnärerna i partnerländerna i ett virtuellt utrymme, dela idéer, berättelser och material med varandra och skapa ett inkluderande, tvärvetenskapligt residens. Konstverken som skapas av de be på uppdragskonstnärerna kommer att belysa kvinnors varierande och centrala roller – från frontlinjesektorer som hälsa och utbildning till kvinnors omsorgsbördor inom sina egna familjer. Den sista utställningen presenteras digitalt under senhösten/vintern 2021.

För mer information om Woven Network Nordics kontakta projektledare Alice Máselníková på alice@intercult.se/+ 46 728 492 989.

Följ oss:
media, sociala, facebook, applikationsikon Woven Network Nordics på Facebook
instagram, media, sociala, applikationer ikon Woven Network Nordics på Instagram
Woven Network Nordics Hemsida

Woven Network Nordics-konstnärerna är:
Brynhild Bye-Tiller (NO)
Dina Abu Hamdan (DK/JO)
Emma Hirsk (SE/IE)
Katarzyna Piórek (SE(PL)