Datum: 21 april 2023
Tid: 10.00-12.00
Plats: Sensus, Medborgarplatsen 4, vån 7, Stockholm

Välkommen till en inspirationsgenomgång av hur VR kan användas i scenkonsten baserat på Robin Jonsson praktiska erfarenheter från att producera avancerade scenkonstföreställningar med hjälp av VR!
Robin kommer att ta upp möjligheter, begränsningar, resursbehov och finansiering för konstnärliga projekt med ny teknik. Vi kommer att tillsammans med Robin diskutera hur den nya VR-tekniken kan fylla ett behov i kultursektorn och hur den kan förstärka kulturupplevelsen!

Inspirationsgenomgången kommer att följa en workshop för ett begränsat antal deltagare som redan är fullbokat.


Koreografen Robin Jonsson är en av Sveriges mest innovativa VR kreatörer. Robin Jonsson har lång erfarenhet av att inkorporera avancerad digital teknologi i scenkonstnärliga processer. I hans verk. Robin har nyligen varit verksam med flera föreställningar, som Alone together, som framfördes på Dansens hus, Slumberland och Get Real som spelades på Kulturhuset Stadsteatern, alla tre med publikens medverkan . Det senaste VR-verket “Get Real”, bygger på en ny form av virtuell scenkonst. I föreställningen sker ett unikt och meningsfullt samspel mellan dansare och publik, som skapar verket med sina egna kroppar, rörelser och röster. Tillsammans utforskar de den digitala miljöns möjligheter och friheter och får uppleva hur gränserna mellan den virtuella och fysiska världen suddas ut.

 

Anmäl dig nu till info@intercult.se kostnadsfritt men begränsat antal platser!

Part of the THEATRE IN PALM series of workshops and masterclasses co-founded by the CreativeEurope EU Program.