Eyelander är ett projekt som för samman konstnärer i Stockholm i en diskussion om kulturarv och klimatförändringar. Dels är det en digital utställning som sprider sig ut över 10 kommuner i Stockholm genom 10 platsspecifika konstnärliga interventioner, dels är det ett forum för diskussioner om kulturarv, klimatet och digitala verktyg i konsten. Projektet har som mål att utforska vad som händer med vårt gemensamma kulturarv när vi står inför potentiellt omvälvande klimatförändringar. Vi vill genom konstens kraft, skapa nya mötesrum för samtal och uppmuntra alla de som tar del av projektet att engagera sig lokalt och regionalt i kulturarvsfrågor.

Nya möten och upplevelser
Konstnärer och kulturarbetare som uppskattar kulturhistoriska platser och kulturarvets värde kan bidra med innovativa sätt och verktyg för att presentera ämnet på och skapa nya mötesplatser. Publiken i 10 kommuner i Stockholm kommer uppleva platser med kulturarvet genom konstnärens sinnen och perspektiv. Projektet erkänner den ofta outnyttjade potentialen hos konstnärer att vara aktiva aktörer i arbetet med samhällsfrågor, i vårt fall med klimatet, och vill vända på detta. Eyelander lyfter konst som använder digitala verktyg för att forma nytänkande sätt att uppleva kulturarv på. Vi vill att konsten och kulturen ska med när så mycket i samhället går mot en digitaliserad framtid.

Det digitala ögat
Förutom upplevelsen i sig innebär klimatförändringar en stor utmaning för hur vi ska bevara kulturarv för framtida generationer. Detta kommer också vara ett fokusområde i Eyelander. Genom att samla konstverk digitalt efter de fysiska presentationerna, bidrar vi med en av lösningarna för hur kulturarv – eller diskussioner kring kulturarv – kan arkiveras samt upplevs framöver.

Titeln ”eyelander”
Eyelander har valts för att passa detta mångbottnade projekt. Det är ett medvetet val av en engelsk titel, där ”eye” anspelar på engelskans öga, som i perspektiv och blick och ”islander”, som betyder öbo på engelska. I Stockholm finns flera områden som är omringade av och ligger nära vatten, vilket gör många av dess invånare till just öbor. I projektet kommer de väl utvalda “öborna” (konstnärerna) att dela sin blick och sitt perspektiv på sin valda dela av staden och därmed motivera namnet och konceptet bakom ”Eyelander”.​​

This image is licensed under the TCC Attribution-Share Alike 2.5 Generic license. Author: Lokal_Profil, 25 March 2020. Image has been altered from original. Title of original: Kommuner i Stockholms län.svg

Eyelander (2022-2023) är ett digitalt konstprojekt som, från ett konstnärligt perspektiv, utforskar frågor om klimat och kulturarv i Stockholm.

Följ projektet även här

IG IC
FB Intercult  

Projektkoordinator:
Josefin Holmström

Medfinansierat av