Projekt

Intercults projekt börjar alltid med ett sammanhang som vi vill påverka. Vi arbetar tvärdisciplinärt och transregionalt genom att bjuda in konstnärer och kulturaktörer från olika fält och platser. I dessa projekt arbetar vi med partners från hela Europa.
Läs mer om våra pågående projekt här:

I_Improve 2018-2021 
I_Improve är ett projekt tillsammans med 6 medlemmar från plattformen River//Cities. Partnerskapet består av 6 medlemmar ur plattformen som befinner sig i Sverige, Belgien, Österrike, Italien, Polen och Litauen. Det gemensamma syftet är att främja publikutveckling genom kultur, med fokus på sjönära städer. Projektet är finansierat av Erasmus+, Strategiska Partnerskap.

Memory of Water 2018-2021
Intercult är initiativtagare till projektet Memory of Water, tillsammans med 5 partners i Europa. Syftet med projektet är att skapa en konversation om framtidens Europa. Med fokus på utveckling av post-industriella kustområden i 5 europeiska städer kommer Memory of Water utforska tre viktiga teman: minne och kulturarv, tillgång och inklusivitet och miljöansvar och påverkan.

Wood is Cool 2018-2019
Wood is Cool är ett pilotprojekt för ett större internationellt samarbete med start 2019 i Arkhangelsk, Ryssland. Wood is Cool är startskottet för detta projekt som syftar till att bygga ett nytt kulturcenter i Arkhangelsk för unga kreatörer. Projektet syftar till att öka medvetenheten för hur vi kan arbeta med urbana miljöer och lokalt kulturarv för stadsutveckling. Projektet finansieras av Svenska Institutet, Creative Force Russia.

S. O. S. Climate Waterfront 2018-2021
Projektet S.O.S. Climate Waterfront samlar 10 partners från Portugal, Nederländerna, Grekland, Polen och Sverige för att samla deras bästa metoder från tidigare projekt i sjönära områden och städer. Projektet tar avstamp i de utmaningar som sjönära områden står inför på grund av klimatförändringar.  S.O.S. – Sustainable Open Solutions for European urban waterfronts syftar till att utveckla nya lösningar för områden som står inför dessa utmaningar. Projektet finansieras av Horizon 2020. 

Nordic Forum for Interculture 2018-
Under 2018 har Intercult tillsammans med andra europeiska resurscentrum i Norden initierat plattformen Nordic Forum for Interculture. Nordic Forum for Interculture (NFI) är ett gränsöverskridande nätverk av nordiska resurscentrum som arbetar för att främja kulturell mångfald. Nordic Forum for Interculture syftar till att konfrontera de utmaningar som följer med vårt mångkulturella samhälle och att introducera verktyg för hur vi arbetar med interkulturella dialoger i en globaliserad verklighet.

Intercult har genom åren arbetat med flertalet internationella och nationella samarbets- och kulturprojekt i EU och Europa. Under 2018 har vi avslutat två EU-projekt; CORNERS och Baltic Audience Links. Är du intresserad av att veta mer om vad vi har gjort tidigare? Läs mer om vår tidigare projekt här.