Projekt

Intercults projekt börjar alltid med ett sammanhang som vi vill påverka. Vi arbetar tvärdisciplinärt och transregionalt genom att bjuda in konstnärer och kulturaktörer från olika fält och platser. I dessa projekt arbetar vi med partners från hela Europa.
Läs mer om våra pågående projekt här:

I_Improve 2018-2021 
I_Improve är ett projekt tillsammans med 6 medlemmar från plattformen River//Cities. Partnerskapet består av 6 medlemmar ur plattformen som befinner sig i Sverige, Belgien, Österrike, Italien, Polen och Litauen. Det gemensamma syftet är att främja publikutveckling genom kultur, med fokus på sjönära städer. Projektet är finansierat av Erasmus+, Strategiska Partnerskap.

Memory of Water 2018-2021
Intercult är initiativtagare till projektet Memory of Water, tillsammans med 5 partners i Europa. Syftet med projektet är att skapa en konversation om framtidens Europa. Med fokus på utveckling av post-industriella kustområden i 5 europeiska städer kommer Memory of Water utforska tre viktiga teman: minne och kulturarv, tillgång och inklusivitet och miljöansvar och påverkan.

Connecting Georgia (2019-2020)
Connecting Georgia är ett konstnärligt projekt som syftar till att diskutera och skapa verktyg som kan hjälpa att tackla utmaningar för platser med post-industriellt och kulturellt arv. Det består av tre konstresidenser, tre city-labs, tre artistledda och platsspecifika undersökningar, nätverk och publika event. Genom att involvera kuststaden Batumi, är Connecting Georgia en del av projektet Memory of Water.

S. O. S. Climate Waterfront 2018-2021
Projektet S.O.S. Climate Waterfront samlar 10 partners från Portugal, Nederländerna, Grekland, Polen och Sverige för att samla deras bästa metoder från tidigare projekt i sjönära områden och städer. Projektet tar avstamp i de utmaningar som sjönära områden står inför på grund av klimatförändringar.  S.O.S. – Sustainable Open Solutions for European urban waterfronts syftar till att utveckla nya lösningar för områden som står inför dessa utmaningar. Projektet finansieras av Horizon 2020. 

Nordic Forum for Interculture 2018-
Under 2018 har Intercult tillsammans med andra europeiska resurscentrum i Norden initierat plattformen Nordic Forum for Interculture. Nordic Forum for Interculture (NFI) är ett gränsöverskridande nätverk av nordiska resurscentrum som arbetar för att främja kulturell mångfald. Nordic Forum for Interculture syftar till att konfrontera de utmaningar som följer med vårt mångkulturella samhälle och att introducera verktyg för hur vi arbetar med interkulturella dialoger i en globaliserad verklighet.

New Nordic Voices 2018-2019
New Nordic Voices synliggör nordiska konstnärer med minoritetsbakgrund genom att utforska teaterverk av nordiska ikoner och sammanfoga dem med motsvarande globala ikoner från afro-amerikanska, afrikanska och karibiska traditioner. Syftet är att bygga nätverk mellan nordiska konstnärer med olika bakgrunder och att främja en mångkulturella och inkluderande teaterscener.

Intercult har genom åren arbetat med flertalet internationella och nationella samarbets- och kulturprojekt i EU och Europa. Läs mer om vår tidigare projekt här.