Culture for Waterfronts The River//Cities Platform 2011-2013

EU-projektet Culture for Waterfronts Learning Partnership fungerade som ett ramverk för Europeiska och Internationella interkulturella dialoger. Projektet initierades för att samla organisationer med ett gemensamt intresse att verka för kultur vid sina flod- och sjönära städer. Kultur ger många verktyg för att sammankoppla människor- stadsbor, samhällsplanerare, stadsmyndigheter, media, företag- och engagera dem i en debatt om villkoren och förutsättningarna för Europeiska Städer. Partnerskapet var tänkt att identifiera och stärka kulturens inverkan på olika aspekter of sjönära städers förnyelse e.g volontärer/civilsamhällsengagemang, allmänna platser/stadsplanering, miljö, hållbar utveckling och styrning.

I projektet fick 7 medlemmar av River//Cities Plattform möjligheten att organisera strukturerade seminarier för face-to-face dialoger kring olika teman, presentationer och diskussioner tillsammans med lokala aktörer och invånare. Varje seminarium hade ett specifikt tema med fokus på kulturens inverkan; Medborgarskap (Belgien/Sverige), ekonomi och turism (Portugal), styrningspolitik (Österrike), allmänna utrymmen (Italien), hållbar utvecklingspolitik och sjönära städers förnyelse (Polen/Grekland).

Öppna möten och workshops med lokala myndigheter, institutioner, organisationer och konstnärer var genomförda i varje stad för att sprida internationell erfarenhet på lokal nivå. Genom projektet aktiviteter identifierades verktyg för interkulturella dialoger, nya möjligheter för publikutveckling utforskades och nya samarbetsmodeller formulerades. Den röda tråden i projektet var att bidra till en bättre förståelse för kulturens roll  en smart, hållbar och inkluderande utveckling för städer och regioner.

Projektet har resulterat i en hemsida, handbok med cases, studier och reflektioner, samt en kortfilm.

Partners