Om oss

Intercult är ett fristående Europeiskt resurscentrum för kultur med bas i Stockholm. Vi är verksamma i Sverige och Europa, som initiativtagare och drivkraft i kulturella samarbetsprojekt, i nätverk och i utveckling av internationell projekt-kompetens. Vi agerar även kulturpolitiskt nationellt och europeiskt.

We do and share!

Vi engagerar oss i gränsöverskridande konst- och kulturprojekt där vi utmanas av kraften i samtidens mångfald av röster och uttryck.

Vi arbetar både som producenter och experter. Vi sätter igång storskaliga samproduktioner på europeisk nivå. Vi länkar lokala och internationella initiativ, vi jobbar multidisciplinärt och multilateralt. Vi sammanför konstnärer, operatörer och publiken. Det skapar oväntade möten.

Vi arbetar aktivt i flera nätverk. Vi delar med oss av våra erfarenheter genom kurser, konferenser, föreläsningar och vägledning. Vi har direkt kunskap i hur man driver EU-projekt. Vi är ett Europa Direkt-kontor, engagerar oss i kulturpolitiska frågor och driver informationsarbete.

Från vår bas på Söder i Stockholm agerar vi som en projektorienterad plattform som ser möjligheter i samarbete och i kulturpolitiska aktioner. Vår spetskompetens är tillgänglig: we do and we share!

Våra finansiärer är: