Om oss

Intercult är ett oberoende produktions- och resurscentrum för kultur baserat i Stockholm. Vi har arbetat i Sverige och Europa sedan 1996 som initiativtagare och ledare för samverkande kulturprojekt, nätverk och utveckling av interkulturell och internationell projektkompetens. Vi är aktivt intresserade av nationell och europeisk kulturpolitik.

Vi engagerar oss i gränsöverskridande kulturprojekt. Vi låter oss utmanas av den samtida mångfaldens krafter: röster och uttryck.

Vi initierar storskaliga samproduktioner, främst på europeisk nivå men även utanför Europa. Vi kopplar samman lokala och internationella initiativ, vi arbetar över discipliner och i flera partnerskap. Vi samlar artister, operatörer och publik och skapar oväntade möten.

Vi verkar aktivt i flera nätverk. Vi delar med oss av erfarenheter genom seminarier, konferenser, föreläsningar och mentorskap. Vi har många direkta erfarenheter av att leda EU-projekt. Vi är ett Europa Direkt Stockholm som ägnar sig åt EU information och medborgarkommunikation.

Från vår hemmabas på södra sidan av Stockholm samverkar vi som en projektbaserad plattform och samarbetar med andra om kulturpolitisk utveckling. Vi är tillgängliga: vi gör och vi förmedlar vår kompetens till kollegor i kultursektorn!

Våra finansiärer är: