Rivers of Opportunities 2013-2015

Rivers of Opportunities var ett partnerskap mellan 10 europeiska organisationer som alla drivs av en vilja att dela med sig av erfarenheter kring att presentera kultur på publika platser som ett sätt att engagera publiken (också den ovana kulturpubliken). Omgivningarna som valts ut är nya för projekt av detta slag och rör sig kring urbana vattenmiljöer som floder och hamnstäder runt Europa. Det underliggande syftet har varit att undersöka hur man kan använda olika strategier för att nå ut till en ny publik. Idag är det nödvändigt att utveckla publikarbetet eftersom det är en realitet att tillgängligheten till kultur måste breddas.

Kompetensen hos de deltagande organisationerna har stärkts kring dessa frågor eftersom olika metoder från sociologins och marknadsföringens sfärer har blandats med civilsamhället, stadsplanering och hållbar utveckling m.m. Via detta projekt har vi identifierat nya metoder för konsten som informell utbildare av en ny publik som utarbetats och spridits bland de deltagande parterna.

Projektets huvudaktiviteter har bestått av: 5 ledande seminarier och 5 workshops/case studies på lokal nivå hos  projektets utvalda platser som gett feedback tillbaka till seminariedeltagarna. Varje partner har varit värd för ett möte öppet för den lokala befolkningen, antingen i form av ett större seminarium kopplat till ett waterfront event på plats eller eller en ”tink-tank get together” i en mindre grupp. Varje värd har identifierat publikutvecklande aspekter relaterade till det lokala samhället vilket influerade mötets innehåll, och också medförde att nya  publikgrupper på plats fick ta del av vad Rivers of Opportunity kunde bidra med.

Genomgående för hela projektet kan sägas att projektet har definierat kulturella, sociala och utbildande delar som möjliggjort publikutveckling vid städer som har det gemensamt att de ligger nära vatten.

Projektet Rivers of Opportunities skapades genom plattformen River//Cities.

Läs mer om projektet här

Partners

EU flag high resThis project has been funded with support from the European Commission.