MCP Broker

“Brokering Migrants’ Cultural participation” (MCP Broker) är ett projekt som fötts fram ur PIE’s Intercultural Practice Exchanges (2009-2012), och forskningen som tagits fram av Migration Policy Group, en organisation med erfarenhet inom planeringsverktyg med som kan användas för att kartlägga framsteg inom integrationsutveckling och mångfald.

De statliga kulturinstitutionerna spelade en viktig part i konsolideringen av europeiska nationalstater, inkluderat uppfattningen om homogena nationella kulturer. Teater, opera och balett , konserthus samt museer hjälpte till att fånga vad är spanskt, nederländskt, danskt, osv… Europas samhällen bygger  dock på mångfald där medborgarens komplexa identitet har fått bättre erkännande och den nya sociala och politiska realiteten med migrationen till Europa har blivit politisk bekräftat. Kulturmyndigheter och organisationer behöver därför gå ifrån sina traditionella, mer eller mindre auktoritära roller och själva bli representanter för samhällets mångfald. De behöver öppna sig själva för nyanlända till samhället såväl som mottagare av ny publik som producenter med interkulturell fokus. Kulturaktörer behöver  i allra högsta grad själva vara representanter för den demokratiska kulturen och underlätta tillgång till kultur som är alla människors mänskliga rättighet. Kulturen ska vara tillgänglig för alla att både producera, ta del av och delta i.

MCP Broker är ett projekt som syftar till att förstärka och stimulera deltagande av personer med vitt skilda kulturella bakgrund i kulturlivet genom att förbättra förmågan hos de lokala organisationerna att utvidga sin publik. Kulturorganisationer är del av det mottagande samhället och behöver leva upp till utmaningen att hantera kulturell mångfald Centralt för dessa uppgifter är förbättringen av den egna interkulturella kapaciteten genom bland annat anställningar av personer med interkulturell bakgrund.

Målsättning

  • Att främja engagemang hos mottagande samhällen genom interaktioner med migranter, grundat på en ömsesidig respekt för rättigheter, skyldigheter och olikheter.
  • Att försäkra likabehandling och stärka medveten hantering av mångfalden på offentliga och privata arbetsplatser i kultursektorn

Resultat

  • Utveckling av ett verktyg för utvärdering av sin egen organisation
  • Förberedande forskning med rapporter från kulturinstitutioner i partnerländer  för att analysera handledningen av kulturell mångfald inom dessa institutioner men också definiera de hinder och behov som finns för interkulturell samverkan.
  • Learning Partnershipsför att utbilda kultursektorn och andra aktörer i integrationsverktyg

Finansiär
MCP Broker is financially supported by the European Integration Fund (Community Action) of European Commission DG Home Affairs.