Access Europa

Det finns alltid en efterfrågan från kultursektorn på EU-expertis, tillgång till internationella nätverk och kontakter, samt praktiskt hands-on-kunnande om europeiska projekt. Ökad kompetens som effekt av erfarenhetsutbyte mellan kulturaktörer är en av grundpelarna för att nå framgång på den europeiska arenan. För att möta behovet erbjuder Intercult sedan 2012 en mötesplats för internationalisering av kulturella verksamheter: en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte med tillgång till internationell expertis och omvärldsbevakning. Med andra ord: Access till Europa. 

Intercult driver nätverket Access Europa, en mötesplats för kultursektorn att utbyta och hämta in kunskap kring internationella projekt. Access Europa är en plattform för internationell omvärldsbevakning och nätverkande, med expertis kring drift av internationella samarbeten, där organisationer och frilansare kan lära av varandra om hur de kan utvecklas eller söka internationell finansiering. Access Europa är till för alla typer av kulturaktörer som är intresserade av kompetensutveckling på hemmaplan som leder vidare ut i Europa och världen.

Access Europa har sedan 2020 flyttat ut till en digital värld med en Facebookgrupp som är en allmän offentlig grupp, synlig för alla, alla är välkomna att ansluta sig. Idag har gruppen över 350 medlemmar som bidrar med nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Alla medlemmar är välkomna att publicera nyheter om internationella projekt, aktiviteter, finansiering – vilket leder till gemensam kompetenslyft om möjligheter att verka i andra länder.

Här finns en länk direkt till Facebook gruppen: https://www.facebook.com/groups/277756735639753/


För vem?

Access Europa är till för det breda fältet av kulturaktörer, intresserade av kompetensutveckling på hemmaplan som leder vidare ut i Europa och världen. Plattformen ska också länka samman aktörer som kan komplettera och skapa värde för varandra.

Access Europa erbjuder en kontaktyta för alla typer av verksamheter. Föreningar, institutioner, myndigheter, företag och frilansare är välkomna som medlemmar och deltagare i plattformens aktiviteter. För individuella medlemmar kan plattformen dessutom erbjuda ett starkt nationellt nätverk för kontaktskapande.

MANIFEST
Facebook gruppen
MEDLEMMAR
FAQ
KONTAKT