Connecting Georgia2020-11-19T12:17:47+00:00

Connecting Georgia

Connecting Georgia (2019-2020) är ett konstnärslett projekt som utforskar postindustriella havs-arv i samband med stadsplanering och samhällsutveckling som förbinder staden Batumi med andra europeiska städer. Projektet är kopplat till det Kreativa Europa-finansierade projektet Memory of Water, som samlar sex partners i Europa och finansieras av svenska institutet, tredjelandsdeltagande i östersjöregionen.

Batumi är en kuststad i Georgien under snabb utveckling. Under de senaste årtiondena har stadens kulturarv, framförallt i gamla stan, påverkats starkt av stadsutveckling och gentrifiering. Detta innebär en viktig utmaning, att hantera den urbana utvecklingen och att finna verktyg för att bevara och skydda stadens historia. Den här diskursen är pågående i partnerstäderna inom Kreativa Europa-projektet Memory of Water. I Gdansk är diskursen om det post-industriella kulturarvet pågående vid gamla skeppsvarvet i Mlode Miasto-området och har intensifierats under de senaste två åren. Detta har också förekommit i Lindholmshamnen, Stockholms hamn och i Govan Docks i Skottland, vilka alla är exempel på städer där den snabba stadsutvecklingen påverkar det post-industriella kulturarvet. Dessa delade utmaningar och erfarenheter gjorde att vi ville involvera Batumi i det pågående konstnärliga projektet Memory of Water.

Läs mer här om Batumis utmaningar vad gäller beskyddande av kulturarv och om områden med betydelse för stadens historia och invånarnas kollektiva minne.

Genom att sammanföra konstnärer från Sverige och Georgien i konstnärlig utforskning och medskapande vill Connecting Georgia bjuda in Batumi i en större internationell dialog för att diskutera utmaningar med stadsutveckling i sjönära städer som påverkar det postindustriella kulturarvet. Det planerades även att inkludera en kreativ vistelse för för två svenska konstnärer i Batumi (Georgien), lett av konstnärsduon SIMKA, men på grund av Covid-19-pandemin ändrades planen för att inkludera ett digitalt utbyte av idéer och perspektiv. Projektet syftar till att undersöka vilken inverkan konstnärer kan ha på den postindustriella planeringen av hamnområden.

 


Connecting Georgia mellan Batumi och Stockholm (2020)

 I det nuvarande stadiet av projektet samarbetar fem konstnärer från Stockholm och fem konstnärer från Batumi virtuellt, och utbyter idéer och erfarenheter. Varje konstnär kommer att utveckla en konstnärlig intervention som utforskar det postindustriella kulturarvet, social hållbarhet och stadsutveckling. Projektet kommer att avlutas med ett city lab i varje stad- en plats där medborgare, konstnärer, experter, icke-statliga organisationer och den offentliga sektorn kan samlas för att skapa idéer, verktyg och tekniker som kommer adressera lokala utmaningar i en Europeisk kontext.

Konstnärerna i Batumi kommer att adressera ovannämnda frågor och skapa ett konstnärligt projekt baserat på hur de uppfattar staden, dess arv och vidareutvecklingsprocesser samtidigt som de har sin konstnärliga vision som en input. Konstnärerna i Batumis huvudfokus kommer att vara följande:

  • Kulturarv relaterat till filmproduktion: En del av konstnärerna kommer att arbeta med verktygen för film och fotografi för att undersöka gamla byggnader som representerar landmärken för kulturarv och film-arv, där några välkända filmer i den georgiska filmhistorien utspelat sig. Staden Batumi siktar på lång sikt inte bara på att vara ett turistmål, utan även att främjas som en attraktiv plats för filminspelning, detta med hjälp av det lokala kulturministeriet och Georgian National Film Center. På så sätt kan kulturarv i form av byggnader bevaras som intressanta platser för filmproduktion. Med sin efterforskning och dokumentation vill konstnärerna lyfta fram betydelsen av att undersöka kulturarvsplatser och skapa potential för platserna att fungera som framtida inspelningsplatser.
  • Hamn och båts-arv: Efter Sovjetunionens kollaps revs Batumis varv och skeppsbyggnadsanläggning. Idag återstår bara en hamn för passagerare och några lastterminaler. En av konstnärerna kommer att fokusera på historierna kring varvet och förvandla de till ett Fotoprojekt genom att intervjua människorna som jobbar på varvet. Serien med fotografier berättar historien om stadsutveckling vid Batumis strandpromenad och hur den förändrade livet för varvsarbetare i staden.

Övriga konstnärsprojekt i Batumi kommer att fokusera på bildkonst/musikperfomance och målningar/skisser i relation till kulturarvet och kusten.

Konstnärerna i Stockholm kommer att fokusera på Norra Hammarby, Tegelvikshamnen och Stadsgården, som alla är hamnområden i utveckling. De kommer att utforska dessa platser från konstnärernas perspektiv och förståelse, genom att ställa frågor och skifta synvinklar. Man kommer att utföra tysta promenader som en utforskning av platserna. De konstnärliga undersökningarna kan visa sig i formen av installationer, föreställningar, texter, ljudverk etc.

Resultaten presenteras den 25 oktober från Stockholm och den 8 december från Batumi.

Connecting Georgia (2019–2020) är ett konstnärligt projekt som syftar till att utveckla och diskutera verktyg som kan användas för att tackla utmaningarna för sjönära platser med postindustriellt- kulturellt arv.

Partners
Intercult
BAHA, Batumi Art House Argani
PPV Knowledge Networks
Baltic Sea Cultural Center, Gdansk
TU konstplattform/Art Platform

Batumi Konstnärer
Irakli Dznealdze,
fotograf
Giorgi Gogiberidz,
målare, direktör, fotograf och manusförfattare
Shota Gujabidze,
fotograf, filmregissör och stadsaktivist
Zaira Nadirashvili,
bildkonstnär och fotograf
Levan Tsulukidze, musiker, multi-media konstnär, målare

med organisatör Zviad Eliziani, Batumi International Art-house Film Festival (BIAFF)

Stockholm Konstnärer
Oskar Gudéhn,
musiker och arkitekt
Felice Hapetzeder,
bildkonstnär
Sofia Romberg,
bildkonstnär och scenograf
SIMKA, curators och bildkonstnärer

Med stöd från Svenska Institutet

Bildresultat för svenska institutet logga