Välkommen till en eftermiddag där bruset från arbetet vid Stockholms hamnar och pirer bytts mot ekon av minnen mot husfasaderna.

I ett spännande samtal mellan konstnärer och stadsplanerare vill i detta webinarium undersöka:

-Sätter stadsplanerare i Stockholm värde på dessa områden och på minnen som finns där?

 -Vilken roll kan konstnärer spela för en stads hållbara utveckling?

Postindustriella miljöer vid vatten är attraktiva för byggföretag och i hela Europa gör man stadsplaner där dessa miljöer förstörs till gagn för moderna bostadsområden. Att bevara är dyrt. Men i några städer anser civilsamhället att det är värt en ansträngning att bevara vårt postindustriella kulturarv som kan tyckas vara relativt ungt men som ändå innehåller minnen från en tid då europeiska städer, växte, drog till sig en inflyttning och där många av dagens invånare har en historia att berätta.

 I projektet Memory of water har sex europeiska städer med anknytning till vatten undersökt hur konstnärer kan påverka framtida kulturplanering i sina hemstäder och bevarandet av det postindustriella kulturarvet.

I Stockholm har vi låtit konstnärer vandra genom hamnområden från Norra Hammarbyhamnen till Slussen. för att betrakta nya bostadsområden, stora infrastrukturprojekt både pågående, gamla Malmgårdar, före detta Tegelbruk, Becktillverkning, Skeppsvarv, Parker och paviljonger, platser mitt i staden vid vattnet som är i ständig omvandling i varje sekund. Utifrån detta område skapade varje konstnär ett narrativ i egen gestaltning.

Läs mer och ta del av webbinariet på Intercults Facebooksida!

Program

14.00

 Introduktion och bakgrund till Memory of water

-Ett samarbete mellan sex europeiska städer vid vatten

Iwona Preis- projektägare och VD Intercult

Transforming Stockholm -kort film om Stockholm om utvecklingen av Stockholm som vatten- och hamnstad – vad finns bevarat av våra postindustriella och kulturella minnen? med inslag av  artistiska interventioner! Skapad av Jonas Myrstrand, deltagande konstnär från Sverige.

Paneldiskussion – Ut med det gamla in med det nya- vad blir kvar av Stockholm och andra svenska städers sjönära kulturarv? 

Jorden vi ärvde – Stigande markpriser, gentrifiering och attraktiva bostadsområden vid vatten har inneburit en ny skördetid för de svenska markägarna. Vår panel diskuterar hur våra kulturarv vid vatten kan bevaras och om konstnärer och kan ha en påverkan i processen!

SE WEBBINARIET HÄR!

Paneldeltagare

Svante Helmbaek Tirén

Svante Helmbaek Tirén, curator, Färgfabriken, skribent och konstnär. Arbetar bland annat med Färgfabriken, Konstfack, Moderna museet och projekt kring samtidskonst och kulturarv. 

Har sen 2017 jobbat med olika projekt knutna till Lövholmen, Stockholms sista bevarade stadsnära industriområde. Här finns idag konstnärsateljéer och kreativa ytor i de gamla fabrikerna, som är en avgörande del i stadens kulturella ekosystem. Samtliga hotas nu att ersättas av ett exklusivt bostadsområde. Jag har själv ateljé i Färgkontoret (bredvid Färgfabriken). Lövholmens läge vid vattnet gör området både attraktivt och sårbart.

Johan Ax Riise

Projektledare för större infrastrukturprojekt inom Stockholms stad . Sakkunnig inom markfrågor.

Tomas Dahlberg, kulturchef, Laxå Kommun 

Engagerad i arbete med kulturplanering och platsutveckling. Ansvarar för att utveckla kultur och kulturella relationer i Laxå kommun.

Inger Ohlsson

Miljöinformatör och guide  Hammarby Sjöstad 

SIMKA

SIMKA är bildkonstnärerna Simon Häggblom och Karin Linds gemensamma konstnärliga aktiviteter. Genom SIMKA kombineras bildkonst, scenografi och landskapsarkitektur. Kärnan i deras arbete är undersökningen och bildandet av olika utrymmen och platser för mänsklig interaktion. De undersöker spänningarna mellan urbanitet och natur, såväl som den fiktiva och vanliga världen. Delarna är mer eller mindre permanenta, belägna i luckorna, i de offentliga eller privata sfärernas ensamma eller upplösta utrymmen. Karin Lind har också en karriär som scenograf för teater och dans under de senaste 20 åren. Simon Häggblom har också 40 års erfarenhet som landskapsarkitekt