-Artists Influence-Support the co-creation, circulation and promotion of sustainability and climate change in Europe (2023-2025)

(2023-1-SE01-KA220-VET-000155330)

Under de kommande två åren kommer Intercult att leda projektet E-ART om hållbarhet inom konst och kultur. Projektet genomförs inom ramverket för EU:s Erasmus-program och internationella samarbetsprojekt.

E-ARTs syfte är att stödja konstnärers professionella och personliga utveckling genom förvärv av nya och mer hållbara färdigheter, samt att ge konstnärer möjlighet att utöka sin publik. Konstnärer med intresse för klimatfrågor har möjlighet att bli ”Green Mind”-förebilder genom de kreativa skapelser som E- ART-projektet kommer att resultera i.

E-ARTs mål är:

-Att lyfta fram behovet av mer hållbara material i konstproduktion.

-Att öka medvetenheten inom både konstsektorn och offentlig sektor om vikten av sociala och miljövänliga anpassningar.

-Att kompetensutveckla och omskola yrkesverksamma inom konst, att skaffa ny kunskap, och att lära ut nya och mer innovativa och hållbara metoder.

E-ART ämnar uppnå detta genom:

-Utvecklingen av en läroplan och kurs för vuxna om för innovativa hållbara konstpraktiker (VT 2024).

– Konstlabb och digitala konstnärsresidens (2025).

– Informationskampanjer.

–  Lokala utställningar i varje partnerland (2025).

– Utställningar online.

–  Utvecklingen av en onlineplattform och materialbibliotek som kommer att husera alla hållbara konstnärer, praktiker och konstverk som involveras i projektet.

 

Projektets medlemmar

Intercult (https://www.intercult.se/) är projektkoordinator för E-ART. Intercult samarbetar med följande partnerorganisationer: