Memory of Water 2018-20202019-03-05T10:53:24+00:00

Memory of Water

Memory of Water är ett konstnärslett projekt som utforskar vilken påverkan konstnärer och artister kan ha på post-industriella och sjönära områden i Europa. Projektet är finansierat av Kreativa Europa och nationella stöd i sex partnerländer. Projektet kommer att pågå mellan 2018-2020 och är initierat och utvecklat av medlemmar i plattformen River Cities Network.

Artister från Göteborg/Stockholm, Govan, Gdansk, Ostende, Levadia och Limerick kommer att samarbeta med lokala invånare och organisationer, politiker, ingenjörer och stadsutvecklare. Städerna som artisterna representerar är definierade av deras ham- och sjönära områden. Vissa av städerna har gjort framgångsrika framsteg i den historiska utvecklingen medan andra kämpar med gentrifiering och urbanisering.

I Memory of Water kopplar vi samman vårt post-industriella arv till vår koppling till vatten. Städerna kommer att dela konstnärsledda kreativa processer som ett sätt för att förstå vårt post-industriella Europa. Genom att visa vilken påverkan avindustrialiseringen har haft på lokala invånare kommer projektet att låsa upp minnen till Europas historia. Genom att arbeta med metaforer och symbolism kommer projektets konstnärer att arbeta tätt tillsammans med lokala invånare som har genomlevt avindustrialiseringen i Europa.

Memory of Water är tre konstnärledda City Labs, tre residensprogram, en digital utställning via en digital plattform, nätverk, publika evenemang och en filmad dokumentär. Konstnärer och artister kommer att dela och utveckla kompetens samt utforska vår förlorade och bortglömda historia.

Jonas Myrstrand, regissör, filmlärare och curator samt grundare av Studio Jox är den svenska konstnären som deltar i Memory of Water (2018-2020).

Memory of Water (2018-2020) är ett konstnärslett projekt som utforskar vilken påverkan konstnärer och artister kan ha på post-industriella och sjönära områden i Europa.

Partners:
Intercult, lead partner
Baltic Sea Cultural Centre, Polen
Ostende stad, Belgien
Municipality of Levadia, Grekland
Ormston House, Irland
Fablevision, Storbritannien