CORNERS

Den konstnärliga interkulturella plattformen CORNERS – turning Europe inside out – med 11 partners från hela Europa har pågått sedan september 2014 och avslutats under 2018.

Projektet CORNERS har erhållit ett flerårigt stöd från 2014-2018 från EUs Kreativa Europa fond. CORNERS drivs av olika kulturorganisationer i Europa. Svenska Intercult är projektets huvudpartner. Projektet går ut på att sammanföra konstnärer från skilda miljöer och kulturer träffas, inspireras av varandra och av de olika platser de möter.

CORNERS skapar konstprojekt som involverar människor på plats och som ger nya influenser i möten mellan konstnärer. Projektet började med förstudier på olika platser med de deltagande konstnärerna, kallade Xpeditioner: (Apulien/Puglia, Italien 2014 och nordöstra England 2015). Under denna tid formades ca 17 olika projekt med konstnärer från olika discipliner och länder. Dessa projekt har sedan besökt olika hörn ”CORNERS” i Europa där de mött och arbetat tillsammans med människor på plats i de olika konstprojekten.

Efter 7 år har vi sammanfattat vår resa, ladda ner boken om CORNERS för att ta del av den.

FOLLOW CORNERS
Download CORNERS – Turning Europe inside out info book
About CORNERS