Al-Harah Performing Arts Training Center – PARC 2013-2015

Al-Harah Theater i Palestina förberedde under 2013 starten av ett utbildningscentrum för yrkesscenkonst, det första i sitt slag i Palestina. Utbildningscentret arbetar med ett tvåårigt program med 6 studenter antagna till varje delprogram.

För att hjälpa till med uppbyggnaden av PARC inledde Intercult och Al-Harah ett projektsamarbete med stöd av Creative Force på Svenska Institutet. Projektet pågick under åren 2013–2015.

Intercult, med hjälp av sitt nätverk i Sverige och tillsammans med Al-Harah byggde upp innehållet i utbildningsprogrammet och skaffade nödvändig teknisk utrustning och residensplatser på scenkonstorganisationer för programmets studenter. Intercult hittade och bekostade vistelsen för fyra svenska lärare som åkte till Palestina i slutet på 2015 för 3 månader och undervisade i ljusdesign & teknik, ljuddesign & teknik, scenografi- och rekvisitadesign och produktion, stage management, produktionsledning/cultural & arts management. Och naturligtvis arbetade de med information mot olika intressenter för att hitta partners för uppbyggnadens olika skeden.

Tidigare samarbeten med svenska aktörer
Al-Harah Theater är en palestinsk NGO som startades för 8 år sedan och som arbetat i regionen och med internationella turnéer bland annat genom täta kontakter med Dramatiska Institutet, Sida, Teater Unga Klara, Riksteatern och Ögonblicksteatern. Al-Harah var värd för en internationell Women’s Playwrite-konferens i samarbete med Riksteatern och Al Madina i Beirut.

Riksteatern har som följd av detta samarbete bildat Palestinanätverket – en del av Riksteatern som vill bidra till ett kulturutbyte mellan kulturarbetare och föreningar i Sverige och Palestina.

PARTNER
Al-Harah Theater i Palestina

FINANSIERING
Projektet finanseras av Svenska institutets Creative Force