I_Improve 20182019-03-10T18:56:32+00:00

I_Improve 2018-2021

Intercult vill tillsammans med River//Cities, City of Ostend, Laimikis, Wiener Spö Bildung och Venti di Cultura, bredda ut perspektiven och uppmuntra till ömsesidig förståelse, inte endast inom partnerskapet, utan även ute i lokala samhällen. Vi ser att människor står på långt avstånd från lokala kulturaktörer. Vi ser  nya metoder för att skapa mötesplatser efterlängtade. I_Improve och dess informell lärandeprocess pushar oss att ta fram nya metoder för kompetensutveckling samt hjälpa kulturaktörer i deras arbete mot och med den lokala invånaren.

I_Improve skapar möjligheter för oss tillsammans med partners att presentera lokala organisationer som arbetar med innovativa metoder i sitt arbetssätt. För oss är det tydligt att vi har mycket att lära oss av andra kulturorganisationer och dess metoder. De har utvecklat nya, mer anpassade, arbetssätt till dagens utmaningar. Det är sådana samarbeten som I_Improve vill framhäva – både i Sverige och i Europa.

Den kreativa sektorn behöver samarbeta för att ta itu med de sociala utmaningar som växer i takt med globalisering och urbanisering. Genom att dela med sig och lära sig av kollegor i Europa, men också i Sverige, kan vi stärka och bygga kunskap hos våra anställda och inom våra egna organisation. Genom I_Improve, kopplar vi samman kompetens och delar ansvarsområden och arbetsbörda för att bidra till kompetensutveckling och interkulturella dialoger på en lokal nivå.

I_Improve är ett kapacitetsutvecklingsprojekt som stöds av Erasmus+ Strategiska Partnerskap. Projektet pågår mellan September 2018-Juni 2021

I_Improve (2018-2021)

Partners:
Intercult, lead partner
City of Ostend 
Wiener SPÖ Bildung 
VdC 
River//Cities 
Laimikis.lt

Nyheter