Creative Waves2021-09-16T12:24:36+00:00

Intercult Productions – Projektledare, tillsammans med Euroregion Baltic, Baltic Sea Cultural Center i Gdansk, Estonian Women’s Studies and Resource Center (ENUT) och aktivister från Kaliningrad Oblast genomförde BSR-samhällens motståndskraftprojekt. Projektets mål är att ge representanter för utsatta grupper: kvinnor, ungdomar och invandrare en känsla av identitet, kontinuitet och tillhörighet och förse dem med färdigheter som är relevanta för anställbarhet. Detta kommer att uppnås genom att sammanföra traditionella sociala relationer och kulturaktiviteter med samtida krav via innovativa digitala och kulturella verktyg. Detta kommer i sin tur att stödja samhällsåterhämtning inom BSR och samtidigt återuppliva det baltiska immateriella kulturarvet. Projektet är att främja kvinnliga ledare i processen för att bygga motståndskraft: både på projektpartnernivå (samordning, team) och på kreativ nivå (artister, experter) får kvinnor huvudrollerna som förändringsproducenter.

Under projektets gång använder deltagarna en cirkulär strategi och lär sig om traditionella och mer innovativa sätt att leva ett hälsosamt, hållbart liv, så kommer de att vara bättre förberedda för att ytterligare anpassa och dela gröna / digitala verktyg. Deltagarna kommer att få information om EUSBSR, Green Deal, SDG.

Sammantaget utvecklar projektet en solid grund för att bygga ett mer komplext, inkluderande program i BSR som är dedikerat till utsatta grupper, vilket ger dem vägar ut ur postpandemikriserna och andra svåra situationer.

Till toppen