Creative Waves-Baltic Sisterhood of change är igång!

2021-11-05T22:01:29+00:00

Partnerskapet bestående av Euroregion Baltic, Baltic Sea Culture Center i Gdansk, Kaliningrad team av lokala konstnär och aktivister samt Estonian Women's Studies and Resource Center ENUT, under projektledning av Intercult  från Sverige, har just startat ett Baltic Sea Region -projekt som syftar till att stärka kvinnor som tillhör de mest utsatta grupperna i en alltmer digitaliserad värld, [...]