Europeiskt Resurscentrum

Vi erbjuder kompetens inom alla aspekter av internationella projektsamarbeten – partnerskap, finansiering, administration, rapportering, interkulturell kompetens och projektidéer som står sig i ett europeiskt sammanhang. Denna kombination gör att vi kan agera flexibelt och trovärdigt efter kultursektorns behov. Som fristående organisation och baserat på egen erfarenhet kan vi också ge rådgivning om finansiering och ansökningsprocessen. Tyvärr är denna tjänst inte längre finansierat av Stockholms Stad och Region Stockholm så vi gör det gärna men i mån av tid.

Access Europa
Europa Direkt Stockholm
Projekt
Rådgivning
Stöd till ditt nästa kulturprojekt