Europeiskt Resurscentrum

Intercult driver och utvecklar formerna för Europeiskt Resurscentrum för Kultur på uppdrag av Kulturdepartementet, sedan 2008 och Europa Direkt Intercult på uppdrag av EU-kommissionen, sedan 2009. Intercults resursmodell är grunden för arbetet med ERK och bygger på den roll vi spelar i Sverige och Europa. Modellen kombinerar förmedling av erfarenhet, expertis och internationellt nätverksarbete.

Resursmodell
Vi erbjuder kompetens inom alla aspekter av internationella projektsamarbeten – partnerskap, finansiering, administration, rapportering, interkulturell kompetens och projektidéer som står sig i ett europeiskt sammanhang. Denna kombination gör att vi kan agera flexibelt och trovärdigt efter kultursektorns behov. Som fristående organisation kan vi ge handfast rådgivning och stöd, baserat på alla eller någon del av vår resursmodell beroende på behov.

Access Europa
Europa Direkt
Projekt
Rådgivning
Stöd till ditt nästa kulturprojekt