S. O. S. Climate Waterfront

Sjönära och urbana områden möter nya utmaningar i form av klimatförändringar. Höjda vattennivåer, stormar och orkaner är bara några få exempel på de utmaningar som påverkar lokala invånare, miljö och den lokala ekonomin. För att tackla dessa utmaningar behöver kommuner, beslutsfattare och lokala myndigheter samarbeta med lokala organisationer och invånare. S.O.S Climate Waterfront syftar att samla studenter, forskare, myndigheter, experter och lokala invånare för att ta fram nya strategier och metoder för skapa hållbar infrastruktur och stadsplanering i Europas sjönära områden.

S.O.S. Climate Waterfront är ett interdisciplinärt projekt som består av 10 partners från Portugal, Belgien, Italien, Nederländerna, Grekland, Polen och Sverige. Projektet samlar metoder och forskning på sjönära områden från tidigare projekt i Europa. Kompetensen kommer att omsättas till nya strategier och metoder för infrastruktur och stadsplanering genom ett utbyte mellan 10 partners från olika discipliner. För att ta fram nya strategier för att tackla klimatförändringar behöver vi inte bara bygga ny infrastruktur; vi behöver engagera och utbilda invånare och tillsammans skapa förutsättningar för vårt framtida Europa.

Intercult bidrar med kompetens om engagemang, deltagandeprocesser och metoder för hur vi arbetar med kultur i sjönära områden för att koppla samman medborgare med stadsutveckling i det offentliga rummet.

S. O. S. Climate Waterfront (2018-2021) är ett interdisciplinärt forskningsprojekt som undersöker sjönära områden i Europa som hotas av klimatförändringar. Projektet samlar olika discipliner för att tillsammans ta fram strategier för hållbar infrastruktur och stadsplanering i framtidens Europa.

Partners
ULHT – Universidade Lusofona, Portugal, lead partner
Intercult, Sweden
PG – Politechnika Gdanska, Polen
AUTH – Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Grekland
River//Cities – Polen
CPONH – CPO Noord-Holland, Nederländerna
Portuguese Chamber of Commerce and Industry, Portugal
Miasto Gdank, Polen