S. O. S. Climate Waterfront

Sjönära och urbana områden möter nya utmaningar i form av klimatförändringar. Problemen påverkar invånarna, miljön och den lokala ekonomin. Kommuner, beslutsfattare och lokala myndigheter och aktörer är inte alltid överens om hur de ska tackla dessa utmaningar. S.O.S. – Sustainable Open Solutions for European urban waterfronts syftar till att utveckla nya lösningar för områden som står inför dessa utmaningar.

S.O.S. Climate Waterfront samlar 10 partners från Portugal, Nederländerna, Grekland, Polen och Sverige för att samla metoder och forskning från tidigare projekt i sjönära områden och städer där projektet lyckats att ta fram verktyg för kompetensutveckling för offentliga platser och infrastrukturer. Alla partners i projektet har tidigare deltagit i och lett projekt som fått stöd och uppmuntrats av lokala invånare och aktörer. Intercult har tidigare varit initiativtagare till projekten Baltic Audience Links, Rivers of Oppertunities och Culture for Waterfronts vilka all har fokuserat på sjönära områden och städer. Intercult är även en aktiv medlem i nätverk River//Cities.

Mer information kommer till hösten 2018.

S. O. S. Climate Waterfront (2018-2021) är ett forskningsprojekt med syfte att samla metoder och forskning från tidigare projekt i sjönära områden och städer där projektet lyckats att ta fram verktyg för kompetensutveckling för offentliga platser och infrastrukturer.

Partners
ULHT – Universidade Lusofona, Portugal, lead partner
Intercult, Sweden
PG – Politechnika Gdanska, Polen
AUTH – Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Grekland
UNIFI – Universita degli studi di Firenze, Italien
INESC ID – The Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Portugal
River//Cities – Polen
CPONH – CPO Noord-Holland, Nederländerna
Portuguese Chamber of Commerce and Industry, Portugal
Miasto Gdank, Polen