Baltic Audience Links

Baltic Audience Links är ett projektnätverk med målsättningen att bredda och förstärka de redan existerande nätverken: River//Cities (EU) och Access Europa (SE). Projektet länkar samman olika kulturaktörer runt Östersjöns genom att stärka civilsamhället och dess organisationer. Men också att utveckla och bygga, genom kultur, en Östersjöidentitet på både lokal och regional nivå. Målet är att koppla ett nätverk av organisationer, institutioner och experter som jobbar med lokal utveckling, kultur och social innovation genom att strategiskt titta på de åhörare dessa når ut till varje dag.

Syftet är att bidra till Östersjöns gemensamma komplexa regionala identitet, men också, på högre nivå, att integrera den europeiska identiteten. Vi vill koppla samman Östersjöregionen till EU genom förenade insatser mellan två befintliga nätverk och ett europeiskt projekt. Vi vill också utveckla en ny sammansättning av aktörer inom Östersjöregionen och förstärka samarbetet däremellan. Temat för projektet Baltic Audience Links  är “ Publikutveckling för kulturorganisationer i Östersjöregionen”. För att skapa en känsla av gemenskap i regionen, behöver vi alla omvärdera hur vi som kulturorganisationer arbetar med publikutveckling. Genom att titta närmare på de lokala åhörarskarorna hittar vi olika nivåer- från människor som lever i moderna kvarter till de som bor i utsatta områden, från unga till äldre, från stadsbor till bybor.

Under 2017 presenterades studien Baltic Audience Links: approaches and cases in participatory urban culture vilket var ett av projektets mål. Studien genomfördes av projektets litauiska partner, Laimikis.Lt. Ta del av studien här.

Partners

Finansiär