Möt Intercult’s styrelse!

Vår vision
Visionen är att internationalisera det svenska kulturlivet. Att synliggöra kulturens roll som förändrande handling i mänsklig- och samhällelig utveckling. Att lyfta fram internationell och interkulturell kompetens. Att länka kulturinstitutioner och organisationer i Sverige till spännande och långsiktiga projekt i samarbete med europeiska organisationer, med tillhörande möjligheter till EU stöd.  Och alltid sätta den interkulturella publiken i centrum.