River//Cities

Plattformen River//Cities är ett transversalt nätverk som består av en mångfald av organisationer som är baserade i flodstäder. Syftet är att jämföra och lära av varandra, diskutera, analysera och agera på de utmaningar som en flodstad möter för framtiden inom områdena kultur, miljö, utbildning, sociala frågor och stadsutveckling.

River//Cities målsättning är:
–      Utveckla kreativa initiativ och projekt i sjönära områden
–      Uppmuntra kulturpolitiska förändringar med fokus på projekt i sjönära områden
–      Skapa interdisciplinära samarbeten och projekt
–      Skapa kapacitetsbyggande och kompetensutvecklande möjligheter 

Intercult är en av River//Cities grundare och har initierat flera europeiska projekt via plattformen. Iwona Preis, VD för Intercult, har varit President för River//Cities sedan 2016 och leder det strategiska arbetet i styrelsen.

Läs mer på River//Cities hemsida.
Följ oss på Facebook