River//Cities

Plattformen River//Cities är ett transversalt nätverk som består av en mångfald av organisationer som är baserade i flodstäder. Syftet är att jämföra och lära av varandra, diskutera, analysera och agera på de utmaningar som en flodstad möter för framtiden inom områdena kultur, miljö, utbildning, sociala frågor, stadsutveckling med flera.

Plattformen startades 2009,  och målsättningen var att formalisera River//Cities Platform och att utforma en handlingsplanen för 2009/2010. Snart 10 år senare har plattformen 37 aktiva medlemmar över hela Europa.

River//Cities drivs av Impact Foundation i Polen och med ett stöd från ECF (European Cultural Foundation), med Intercult som en av de mest aktiva medlemmarna. Intercults roll har varit en samordnande funktion, vi har varit värdar för ett River//Cities möte vintern 2009 och haft en länkande funktion med nordiska städer.

Läs mer på River//Cities hemsida.

Baltic Audience Links

Genom nätverket River//Cities initierade Intercult projektnätverket Baltic Audience Links 2014. Baltic Audience Links är ett projektnätverk med målsättningen att bredda och förstärka de redan existerande nätverken: River//Cities (EU) och Access Europa (SE). Projektet länkar samman olika kulturaktörer runt Östersjöns genom att stärka civilsamhället och dess organisationer. Men också att utveckla och bygga, genom kultur, en Östersjöidentitet på både lokal och regional nivå. Målet är att koppla ett nätverk av organisationer, institutioner och experter som jobbar med lokal utveckling, kultur och social innovation genom att strategiskt titta på de åhörare dessa når ut till varje dag.

Projektet har resulterat i en levande databas för kulturorganisationer i Östersjö-regionen. Under 2017 presenterades studien Baltic Audience Links: approaches and cases in participatory urban culture vilket var ett av projektets mål. Studien genomfördes av projektets litauiska partner, Laimikis.Lt. Ta del av studien här.

Läs mer om projektet Baltic Audience Links här.