Evenemang 25 Oktober / kl 13-16

TIDSFLANÖRERNA

Under den senaste månaden har fem Stockholmsbaserade konstnärer undersökt de postindustriella kulturella arven i hamnområdet mellan Norra Hammarby, Tegelvikshamnen och Stadsgården, vilka alla är områden under förändring. Genom att genomföra silent walks, ställa frågor och blicka tillbaka i historien, har man utforskat dessa områden från ett konstnärligt perspektiv, för att sedan utveckla individuella kreativa projekt. Resultaten kommer att presenteras på flera platser i området kring Fåfängan, och kommer visas i form av Walking acts, ljud, fotografi och film. Evenemanget börjar med samling utanför Wallrites byggnad (Tegelviksslingan 20), där konstnärerna kort kommer presentera sina projekt, med följd av de konstnärliga interventionerna. Publiken kommer att ha möjlighet att röra sig fritt och upptäcka konsten. Evenemanget kommer främst att äga rum utomhus, där en varm dryck kommer att serveras.

Deltagande konstnärer: Konstnärsduon SIMKA (Karin Lind och Simon Häggblom), Oskar Gudéhn, Felice Hapetzeder and Sofia Romberg.

Tid: Söndag den 25 oktober/ 13:00-16:00

Plats: Wallrite – Tegelviksslingan 20/ Närmaste busstation är Londonviadukten

Evenemanget är kostnadsfritt och pågår hela tiden melllan 13.00-16.00.

Det här evenemanget är en del av projektet ”Connecting Georgia” som skapar samarbete mellan konstnärer i Stockholm och Batumi (Georgien) under temat att utforska det postindustriella arvet i städer i anslutning till hamnområden och vatten. Stockholmskonstnärer har under det senaste året arbetat tillsammans med konstnärer från Batumi. Som resultat bjuder Batumi in konstnärliga evenemang under november. Connecting Georgia samfinansieras av Svenska Institutet, tredjelandsdeltagande inom Östersjöregionen. Projektet är även kopplat till det konstnärliga samarbetet Memory of Water inom programmet Kreativa Europa.Självklart följer vi restriktioner för de delar av evenemanget som pågår inomhus!