About test

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far test has created 64 blog entries.

Vem tar ansvar för internationell samverkan?

2020-01-16T14:26:12+00:00

Vem tar ansvar för internationellt utbyte och samverkan? Vad kan interkulturellt utbyte betyda för svenska kulturorganisationer? Mot bakgrund av Intercults långa internationella och interkulturella verksamhet bjuder vi in till samtal kring betydelsen av internationellt utbyte och samverkan. Fokus för samtalet är kulturpolitiska principfrågor som omfattar politisk infrastruktur för internationellt utbyte och efterföljande finansiering. I det rådande [...]

Vem tar ansvar för internationell samverkan?2020-01-16T14:26:12+00:00

Kultur i Regeringens regleringsbrev för 2020

2019-12-18T14:51:23+00:00

I regleringsbreven för 2020 vill Regeringen stärka villkoren för verksamma inom kultursektorn. Bland annat framkommer det av myndigheternas uppdrag att statens kulturråd ska göra en översyn av hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor, Universitetskanslerämbetet ska utvärdera arbete med breddad rekrytering och Konstnärsnämnden får i uppdrag att kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer. Utöver regleringsbreven ska [...]

Kultur i Regeringens regleringsbrev för 20202019-12-18T14:51:23+00:00

1000 dagar kultur: kulturorganisationer kräver utredning av Regeringen

2019-12-18T13:10:41+00:00

"Ett starkare lagskydd behövs för att säkerställa att den offentligt finansierade kulturen står fri från direkt politisk påverkan och inte blir ett ideologiskt verktyg för rådande makt. Vi har tidigare inte sett något behov av en kulturlag för att slå fast det offentligas ansvar för att kultur ska finnas i hela landet och att principen [...]

1000 dagar kultur: kulturorganisationer kräver utredning av Regeringen2019-12-18T13:10:41+00:00

Preserving the cultural heritage of the old city and seaside in Batumi

2019-12-19T08:38:32+00:00

Connecting Georgia (2019-2020) is an artistic project that aims at developing and discussing tools that can be helpful to tackle the challenges for sites with post-industrial cultural heritage. The project connects the city of Batumi with other european cities engaged in the Memory of Water Creative Europe EU project. From the last decade some [...]

Preserving the cultural heritage of the old city and seaside in Batumi2019-12-19T08:38:32+00:00

Short deadline – Open call for Nordic Bridges 2021

2019-12-11T14:05:40+00:00

Now there is an open call for Nordic Bridges 2021! Nordic Bridges aims to generate dialogue between Canada and the Nordic region on culture’s role in the creation and promotion of sustainable societies, increasing awareness of the Sustainable Development Goals of the United Nations, most specifically, the environment, inclusivity, innovation and accessibility. The program is [...]

Short deadline – Open call for Nordic Bridges 20212019-12-11T14:05:40+00:00

Stärkt grepp om kultur i Ungern

2019-12-10T11:00:35+00:00

Från ett ungerskt lagförslag framgår det att premiärminister Viktor Orban planerar på att stärka greppet om kulturen i landet. Det handlar om ett nationellt kulturråd som ska “arbeta för prioriteringar och inriktningar som skall ligga i linje med ungersk kultur”. Regeringen ska också få större inflytande inom teatrar, och kunna välja och avskeda ansvariga för [...]

Stärkt grepp om kultur i Ungern2019-12-10T11:00:35+00:00

Nätverket Tillsammans i Europa

2019-12-10T09:53:15+00:00

Tillsammans i Europa är ett kommunikationsprojekt som skapats som en vidareutveckling av kampanjen Den här gången röstar jag, som skapades för att bidra till ökat valdeltagande i EU-valet den 26 maj 2019. Nu efter valet är syftet med nätverket att bidra till engagemang och främja demokratin i mellanvalsperioden. Hur kan vi diskutera och gemensamt vidare [...]

Nätverket Tillsammans i Europa2019-12-10T09:53:15+00:00

Open Call för konstnärer!

2019-12-11T13:22:54+00:00

Öppen utlysning för 10 konstnärer inom projektet Sounds of our Cities (Sooc). Sooc är ett europeiskt kulturellt samarbetsprojekt som utforskar urbana miljöer med fokus på lokala platser och miljöer, lokala publiker och kulturell identitet i relation till samhället. Nu är en utlysning öppen för 10 konstnärer intresserade av urbana miljöer och ljudkonst, 5 i Roeselare (Belgien) [...]

Open Call för konstnärer!2019-12-11T13:22:54+00:00

Anmäl dig nu – European Viable Cities day 2019

2019-12-11T13:23:48+00:00

Nu på onsdag den 11:e december är det European Viable Cities day 2019! Vilken roll kan städer spela när det gäller att möta utmaningar i global, europeisk och nationell kontext om klimat och hållbarhet? Det kommer diskuteras hur Horisont Europa kan bidra samt hur svenska städer och dess invånare kan ta täten i utmaningar om [...]

Anmäl dig nu – European Viable Cities day 20192019-12-11T13:23:48+00:00

Europaparlamentet ska prioritera klimatförändringar

2019-12-09T11:21:15+00:00

En ny Eurobarometer-undersökning från 2019 visar på att arbete mot klimatförändringar är den viktigaste frågan för européer. Från undersökningen framkommer det att 32% av alla de tillfrågade tycker att klimatförändringar ska prioriteras, av de svenska tillfrågade tycker 62% att det ska vara högsta prio. I elva EU-länder är det den viktigaste prioriteringen. Det framkommer också [...]

Europaparlamentet ska prioritera klimatförändringar2019-12-09T11:21:15+00:00