#Double4Culture

2020-01-17T08:28:50+00:00

Vi, de svenska medlemmarna i nätverken Trans Europe Halles och Culture Action Europe, uppmanar Sveriges EU-minister, Sveriges finansminister, Sveriges kulturminister och Sveriges arbetsmarknadsminister att stödja vårt yrkande att dubblera EUs kommande kulturbudget för 2021-2027, från 1.4 miljarder euro till 2.8 miljarder euro. VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? Det finns tydliga belägg för kulturens positiva effekter på [...]

#Double4Culture2020-01-17T08:28:50+00:00

Konferens: CCS Ecosystems: FLIPPING THE ODDS

2020-01-16T14:23:53+00:00

Creative FLIP arrangerar tillsammans med EU-kommissionen, DG Utbildning och Kultur konferensen “CCS Ecosystems: FLIPPING THE ODDS” den 28-29 januari 2020. I flera år har tillgängligheten för finansiering, utvecklingen av innovation och entreprenörskap samt olika stödsystem för de kulturella och kreativa näringarna legat högt på agendan för flera beslutsfattare och organisationer som verkar inom KKN i Europa. [...]

Konferens: CCS Ecosystems: FLIPPING THE ODDS2020-01-16T14:23:53+00:00

Open Call: Culture Lab Europe, 16-18 April 2020

2020-01-16T12:56:12+00:00

European Cultural Foundation, Krytyka Polityczna och ZEMOS98 arrangerar tillsammans med Rijeka 2020 European Capital of Culture Culture Lab Europe den 16-18 April 2020 i Rijeka, Kroatien. Syftet med mötet är att skapa en plattform där kulturaktivister, producenter och andra kulturaktörer kan etablera kontakter med likasinnade i Europa och skapa nya initiativ och projekt tillsammans för att stärka Europas offentliga rum. [...]

Open Call: Culture Lab Europe, 16-18 April 20202020-01-16T12:56:12+00:00

Vem tar ansvar för internationell samverkan?

2020-01-16T14:26:12+00:00

Vem tar ansvar för internationellt utbyte och samverkan? Vad kan interkulturellt utbyte betyda för svenska kulturorganisationer? Mot bakgrund av Intercults långa internationella och interkulturella verksamhet bjuder vi in till samtal kring betydelsen av internationellt utbyte och samverkan. Fokus för samtalet är kulturpolitiska principfrågor som omfattar politisk infrastruktur för internationellt utbyte och efterföljande finansiering. I det rådande [...]

Vem tar ansvar för internationell samverkan?2020-01-16T14:26:12+00:00

God jul och god fortsättning!

2019-12-20T08:21:51+00:00

Europa Direkt Intercult önskar god jul och god fortsättning! Vi vill tacka för ett fint 2019 som rymde flera aktiviteter där vi diskuterade kultur och demokrati - både innan och efter EU-valet 2019. Om vi blickar tillbaka över året ser vi ett starkt intresse för EU bland Sveriges befolkning. Enligt Google var ”EU-valet” och andra EU-termer [...]

God jul och god fortsättning!2019-12-20T08:21:51+00:00

Short deadline – Open call for Nordic Bridges 2021

2019-12-11T14:05:40+00:00

Now there is an open call for Nordic Bridges 2021! Nordic Bridges aims to generate dialogue between Canada and the Nordic region on culture’s role in the creation and promotion of sustainable societies, increasing awareness of the Sustainable Development Goals of the United Nations, most specifically, the environment, inclusivity, innovation and accessibility. The program is [...]

Short deadline – Open call for Nordic Bridges 20212019-12-11T14:05:40+00:00

Stärkt grepp om kultur i Ungern

2019-12-10T11:00:35+00:00

Från ett ungerskt lagförslag framgår det att premiärminister Viktor Orban planerar på att stärka greppet om kulturen i landet. Det handlar om ett nationellt kulturråd som ska “arbeta för prioriteringar och inriktningar som skall ligga i linje med ungersk kultur”. Regeringen ska också få större inflytande inom teatrar, och kunna välja och avskeda ansvariga för [...]

Stärkt grepp om kultur i Ungern2019-12-10T11:00:35+00:00

Nätverket Tillsammans i Europa

2019-12-10T09:53:15+00:00

Tillsammans i Europa är ett kommunikationsprojekt som skapats som en vidareutveckling av kampanjen Den här gången röstar jag, som skapades för att bidra till ökat valdeltagande i EU-valet den 26 maj 2019. Nu efter valet är syftet med nätverket att bidra till engagemang och främja demokratin i mellanvalsperioden. Hur kan vi diskutera och gemensamt vidare [...]

Nätverket Tillsammans i Europa2019-12-10T09:53:15+00:00

Anmäl dig nu – European Viable Cities day 2019

2019-12-11T13:23:48+00:00

Nu på onsdag den 11:e december är det European Viable Cities day 2019! Vilken roll kan städer spela när det gäller att möta utmaningar i global, europeisk och nationell kontext om klimat och hållbarhet? Det kommer diskuteras hur Horisont Europa kan bidra samt hur svenska städer och dess invånare kan ta täten i utmaningar om [...]

Anmäl dig nu – European Viable Cities day 20192019-12-11T13:23:48+00:00

Europaparlamentet ska prioritera klimatförändringar

2019-12-09T11:21:15+00:00

En ny Eurobarometer-undersökning från 2019 visar på att arbete mot klimatförändringar är den viktigaste frågan för européer. Från undersökningen framkommer det att 32% av alla de tillfrågade tycker att klimatförändringar ska prioriteras, av de svenska tillfrågade tycker 62% att det ska vara högsta prio. I elva EU-länder är det den viktigaste prioriteringen. Det framkommer också [...]

Europaparlamentet ska prioritera klimatförändringar2019-12-09T11:21:15+00:00