Det kommande EU-valet den 9 juni 2024 närmar sig snabbt. Med avstamp i kampanjen #CulturalDealEU kommer Europa Direkt Stockholm tillsammans med Intercult att arrangera ett seminarium med fokus på kulturens roll i Europasamarbetet. Seminariet äger rum i samband med firandet av Europadagen den 7 maj 2024 på Kulturhuset i Stockholm. Med anledning av seminariet har vi tagit reda på vad EU gör för kultur idag och hur kultur diskuteras i samband med EU-valet. Vilken roll har egentligen kulturen i det kommande valet och hur prioriterar de europeiska partierna kulturfrågor?

Likt kulturutskottet som finns i Sveriges riksdag finns det även ett kulturutskott i Europaparlamentet som ansvarar för spridning och främjande av kultur, kulturarv och språklig mångfald. Kulturutskottet är ett av Europaparlamentets 20 ständiga utskott och är det utskottet som behandlar frågor gällande både Kreativa Europa och Erasmus+. Om du vill läsa mer om Kreativa Europa och vilka stöd som finns tillgängliga har Kulturrådet sammanställt allt du behöver veta här.

På senaste tiden har det höjts röster för att kulturen ska få en viktigare roll i EU:s politik. Det har gjorts via initiativet “Cultural Deal for Europe”. Cultural Deal for Europe är en uppmaning från den europeiska kultursektorn att erkänna och inkludera kulturen i det europeiska projektet för att forma framtidens Europa. Det främsta målet Cultural Deal for Europe har är en uppmaning till EU att kulturen ska vara en central del av den politiska visionen. Vill du läsa mer om Cultural Deal for Europe kan det göras här.

KULTURENS ROLL I DE EUROPEISKA PARTIERNAS VALMANIFEST
Majoriteten av de europeiska partierna har ökat kulturens roll i sina valmanifest inför det kommande EU-valet. Det reflekterar en viktig trend där kulturfrågor får ökad uppmärksamhet och framställs som prioriterade. Genom att inkludera initiativ som Cultural Deal for Europe och satsningar på konstnärernas arbetsvillkor visar de europeiska partierna på ett ökat engagemang för kulturen som en central del av EU:s framtid.

En av de mest framträdande frågorna som lyfts är förbättringen av konstnärernas arbetsvillkor. Det europeiska gröna partiet (EGP), det europeiska vänsterpartiet (EV) och det europeiska demokratiska partiet (EDP) har alla förslag om att förbättra villkoren för konstnärer. Detta återspeglar behovet av att stödja och främja den kreativa sektorn som en central del av Europas framtid.

Vidare har flera partier föreslagit att öka finansieringen av kulturella program. EV och EDP har specifikt föreslagit att 2% av EU:s BNP bör avsättas för kulturändamål. Denna satsning står i linje med initiativet #CulturalDealEU och skulle kunna leda till betydande ekonomiska satsningar på kreativitet, kultur och konstnärers välbefinnande.

En annan intressant utveckling är förslaget om ett europeiskt digitalt museum för kultur och inrättandet av en europeisk fond för kulturarv, som förespråkas av det Europeiska folkpartiet (EPP). Deras vision för kultur som en central del av den ”europeiska livsstilen” pekar på kulturens betydelse för att främja turism och stärka gemensamma identitet över nationsgränserna.

Även om vissa partier framhäver kultur i relation till specifika politiska agendor, såsom det Europeiska gröna partiets betoning på kulturens roll i gröna och sociala initiativ, är det tydligt att kulturfrågorna har fått en bredare och mer central plats i den politiska diskussionen inför EU-valet.*

Eftersom valet närmar sig blir det allt viktigare att uppmärksamma de olika europeiska partiernas ståndpunkter och åtaganden när det gäller kultur. Kultur är inte bara en sektor utan en grundläggande dimension av samhällslivet som förtjänar att lyftas fram och stödjas på EU-nivå.

MER OM EU OCH KULTUR INFÖR VALET
Vill du läsa mer om vad EU gör för kultur? Här har vi några förslag på nätverk och organisationer.
Europeiska kommissionen har beskrivit vilka befogenheter EU har på kulturområdet och vad EU gör för kulturen. Culture Action Europe är ett europeiskt plattform bestående av bland annat organisationer, konstnärer och beslutsfattare. Culture Solutions är en oberoende grupp som bidrar till EU:s internationella kulturella relationer. 

*Källa: Elena Polivtseva – Forskningsexpert, Goethe-Institutet, Bryssel.