Vad vet vi egentligen om det kommande Europaparlamentsvalet? Valet närmar sig med stormsteg och vi från Europa Direkt Stockholm har sammanfattat det viktigaste. 

VARFÖR SKA JAG RÖSTA?
Europaparlamentsvalet står inför oss och kommer att äga rum mellan den 6–9 juni 2024 i alla EU:s medlemsstater. Valet är en unik möjlighet där EU:s medborgare har direkt möjlighet att välja vilka parlamentariker som ska finnas representerade. Men trots valets betydelse är valdeltagandet inte så högt som önskat. I Sverige har valdeltagandet historiskt sett varit betydligt lägre i EU-valen jämfört med riksdagsvalen.

EU är ett mäktigt block som företräder 450 miljoner européer och Europaparlamentet är ett av EU:s allra viktigaste organ. Det är därför viktigt att rösta för att göra sin röst hörd. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar alla, där många nationella lagar påverkas av beslut som tas på EU-nivå. Att rösta är även en demokratisk rättighet och genom att rösta blir demokratin i EU ännu starkare. Även om man har kritik mot EU är rösträtten en möjlighet att påverka förändring inifrån och föra fram sina synpunkter.

OM VALET
Valet till Europaparlamentet hålls vart femte år och äger rum under olika dagar beroende på medlemsstat. I Sverige äger valet rum den 9 juni 2024. Kolla in var din närmaste vallokal finns eller hur själva röstningen går till här. Likt riksdagsvalet röstar man i EU-valet på svenska politiska partier som sedan samarbetar inom olika partigrupper i Europaparlamentet. För närvarande finns svenska partier representerade i sex stycken av Europaparlamentets sju partigrupper. 

Totalt kommer 720 parlamentariker att väljas varav 21 av de parlamentarikerna kommer från Sverige. Systemet bygger på “degressiv proportionalitet”. Länder med högre population får fler parlamentariker än länder med färre parlamentariker. Tyskland som är den medlemsstat med högst befolkning har 96 ledamöter medan Malta som är den medlemsstat med lägst befolkning har 6 ledamöter. 

Europaparlamentet är det organ där medborgarna har ett direkt inflytande och EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-land har rätt att rösta och ställa upp i valet för det landet. Till skillnad från riksdagsvalet behöver man därför inte vara tvungen att vara medborgare i Sverige för att få rösta. Det räcker då istället med att vara EU-medborgare och bosatt i Sverige. 

MUCF OCH SKOLVALET
Parallellt med valet till Europaparlamentet arrangerar MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ett skolval som är öppet för alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. Historiskt har valdeltagandet varit högt i skolvalen MUCF arrangerar, exempelvis deltog 500 000 elever i det senaste skolvalet 2022. Genom att arrangera skolval bidrar det till att vara en av Sveriges största demokratiseringar för unga. Dessutom innebär skolvalet en möjlighet för unga att prata EU, demokrati och politik i skolmiljö. Läs mer om skolvalet här.

Sammanfattningsvis är Europaparlamentsvalet en möjlighet för EU:s medborgare att påverka unionens framtid. Att rösta är det bästa sättet att använda sina demokratiska rättigheter och förstärka demokratin inom EU. Även skolvalen MUCF arrangerar är viktigt för att få unga att intressera sig av EU och demokrati. 

TIPS! Registrera dig nu för att få påminnelser om valet så att du inte glömmer att använda din röst. Ju fler som röstar, desto starkare blir demokratin. Registrera dig här för att få en påminnelse!