Om test

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har test skapat 88 blogginlägg för.

Artists for Connecting Georgia

2020-04-29T17:12:16+00:00

  One of 2020’s projects for us at Intercult is Connecting Georgia. Due to the current situation with COVID-19 pandemic, all abroad travel has been put on hold until things have calmed down.  But we love the project so much we thought we’d share the talented artist’s who are participating! These artist’s are partnering with [...]

Artists for Connecting Georgia2020-04-29T17:12:16+00:00

Inkluderande kulturliv i Norden

2020-04-23T14:16:25+00:00

Norska Kulturrådet har nu i dagarna skrivit klart den avslutande rapporten för samarbetsprojektet Inkluderande kulturliv i Norden. Intercult har varit knutna till det här projektet i form av partner i Nordisk Forum för Interkultur. Rapporten är frukten av ett roligt och viktigt projekt, och vi hoppas att våra läsare också känner av detta. Rapporten är [...]

Inkluderande kulturliv i Norden2020-04-23T14:16:25+00:00

”The culturati vow to redouble their efforts”

2020-02-27T12:29:17+00:00

I ett upprop påskrivet av framstående kulturaktörer och intressenter över hela Europa, framgår behovet av fördjupad kontakt mellan européer. Upphovspersonerna säger att de ser ett nytänt engangemang för att stärka gemensamma kulturella rum där alla europeiska länder ska ingå, inklusive Storbritannien. Upphovspersonerna yrkar på vikten av att kunna prata med varandra trots olikheter, och att [...]

”The culturati vow to redouble their efforts”2020-02-27T12:29:17+00:00

Läs rapporten: In search of true Inclusion and Practice

2020-03-06T14:16:36+00:00

Intercult är med i Nordic Forum for Interculture (NFI), som nu i december arrangerar en konferens i Oslo som handlar om verktyg och strategier för en alltmer inkluderande kulturell sektor. Konferensen markerar slutet på projektet Ett inkluderande kulturliv i Norden. Som ett resultat från projektet har rapporten nu publicerats i sin helhet: “In Search for True Inclusion and Practice – [...]

Läs rapporten: In search of true Inclusion and Practice2020-03-06T14:16:36+00:00

Vem tar ansvar för internationell samverkan?

2020-01-16T14:26:12+00:00

Vem tar ansvar för internationellt utbyte och samverkan? Vad kan interkulturellt utbyte betyda för svenska kulturorganisationer? Mot bakgrund av Intercults långa internationella och interkulturella verksamhet bjuder vi in till samtal kring betydelsen av internationellt utbyte och samverkan. Fokus för samtalet är kulturpolitiska principfrågor som omfattar politisk infrastruktur för internationellt utbyte och efterföljande finansiering. I det rådande [...]

Vem tar ansvar för internationell samverkan?2020-01-16T14:26:12+00:00

Kultur i Regeringens regleringsbrev för 2020

2019-12-18T14:51:23+00:00

I regleringsbreven för 2020 vill Regeringen stärka villkoren för verksamma inom kultursektorn. Bland annat framkommer det av myndigheternas uppdrag att statens kulturråd ska göra en översyn av hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor, Universitetskanslerämbetet ska utvärdera arbete med breddad rekrytering och Konstnärsnämnden får i uppdrag att kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer. Utöver regleringsbreven ska [...]

Kultur i Regeringens regleringsbrev för 20202019-12-18T14:51:23+00:00

1000 dagar kultur: kulturorganisationer kräver utredning av Regeringen

2021-10-18T14:15:40+00:00

"Ett starkare lagskydd behövs för att säkerställa att den offentligt finansierade kulturen står fri från direkt politisk påverkan och inte blir ett ideologiskt verktyg för rådande makt. Vi har tidigare inte sett något behov av en kulturlag för att slå fast det offentligas ansvar för att kultur ska finnas i hela landet och att principen [...]

1000 dagar kultur: kulturorganisationer kräver utredning av Regeringen2021-10-18T14:15:40+00:00

Preserving the cultural heritage of the old city and seaside in Batumi

2019-12-19T08:38:32+00:00

Connecting Georgia (2019-2020) is an artistic project that aims at developing and discussing tools that can be helpful to tackle the challenges for sites with post-industrial cultural heritage. The project connects the city of Batumi with other european cities engaged in the Memory of Water Creative Europe EU project. From the last decade some [...]

Preserving the cultural heritage of the old city and seaside in Batumi2019-12-19T08:38:32+00:00

Short deadline – Open call for Nordic Bridges 2021

2019-12-11T14:05:40+00:00

Now there is an open call for Nordic Bridges 2021! Nordic Bridges aims to generate dialogue between Canada and the Nordic region on culture’s role in the creation and promotion of sustainable societies, increasing awareness of the Sustainable Development Goals of the United Nations, most specifically, the environment, inclusivity, innovation and accessibility. The program is [...]

Short deadline – Open call for Nordic Bridges 20212019-12-11T14:05:40+00:00

Stärkt grepp om kultur i Ungern

2019-12-10T11:00:35+00:00

Från ett ungerskt lagförslag framgår det att premiärminister Viktor Orban planerar på att stärka greppet om kulturen i landet. Det handlar om ett nationellt kulturråd som ska “arbeta för prioriteringar och inriktningar som skall ligga i linje med ungersk kultur”. Regeringen ska också få större inflytande inom teatrar, och kunna välja och avskeda ansvariga för [...]

Stärkt grepp om kultur i Ungern2019-12-10T11:00:35+00:00
Till toppen