I ett upprop påskrivet av framstående kulturaktörer och intressenter över hela Europa, framgår behovet av fördjupad kontakt mellan européer. Upphovspersonerna säger att de ser ett nytänt engangemang för att stärka gemensamma kulturella rum där alla europeiska länder ska ingå, inklusive Storbritannien.

Upphovspersonerna yrkar på vikten av att kunna prata med varandra trots olikheter, och att skapa samt underhålla personliga relationer européer emellan. Här spelar kultur en stor roll, menar de, då den hjälper till att skapa dialog och ett naturligt utbyte. 

De som skrivit under detta upprop lovar att intensifiera sitt arbete för att skapa ett öppet, demokratiskt och inkluderande Europa. Aktörerna bjuder in medborgare, intressenter, opinionsbildare och kulturaktörer för att skapa denna vision tillsammans. 

Om du vill ställa dig bakom uppropet, eller om du vill ha exempel på projekt där européer på kontinenten och i Storbritannien samarbetar; maila fwiersum@culturalfoundation.eu

För att se vilka som har skrivit på uppropet, gå in på: https://www.wired.com/beyond-the-beyond/2020/02/culturati-vow-redouble-efforts/