Nordic Forum for Interculture presenterar slutrapport

2018-12-04T19:30:25+00:00

Det norska kulturrådet leder projektet Inkluderande kulturliv i Norden tillsammans med Intercult och har tagit initiativ till en kartläggning av erfarenheter kring inkludering i kulturlivet. Arbetet har resulterat i rapporten Plats i kulturen – betraktelser från ett mångfaldigt konst- och kulturliv i Norden. Rapporten Plats i kulturen – betraktelser från ett mångfaldigt konst- och [...]