Vem tar ansvar för internationellt utbyte och samverkan? Vad kan interkulturellt utbyte betyda för svenska kulturorganisationer?

Mot bakgrund av Intercults långa internationella och interkulturella verksamhet bjuder vi in till samtal kring betydelsen av internationellt utbyte och samverkan. Fokus för samtalet är kulturpolitiska principfrågor som omfattar politisk infrastruktur för internationellt utbyte och efterföljande finansiering. I det rådande samhällsklimatet där resurser för kulturen begränsas, både nationellt och internationellt, blir det allt svårare för svenska fria kulturaktörer att engagera sig i internationella projekt.

Hur ska kulturorganisationer som vill fortsätta verka i internationella, främst europeiska, partnerskap förhålla oss till denna utveckling? Hur skall vi kunna arbeta internationellt och främja interkulturellt utbyte? Vilka offentliga parter på olika nivåer är det som har och bör ta ansvar för att interkulturellt utbyte och samverkan är möjligt? Vilka kan vara initiativtagare och leda projekt i olika skala och omfång? Vad kan interkulturellt utbyte i olika avseenden konkret leda till för Sverige, för regioner och städer med avseende på demokrati, deltagande, korsbefruktning och mångfald?

MEDVERKANDE:
Benny Marcel – Direktör, Nordisk Kulturfond
Suzi Ersahin – tidigare Kulturråd i Turkiet; nuvarande kanslichef för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA)
Henrik Selin – huvudsekreterare i kommittén Det demokratiska samtalet, tidigare Kulturråd i Bryssel och avdelningschef på SI med ansvar för interkulturell dialog
Iwona Preis – VD, Intercult

Plats: Folk och Kultur, Dansstudion, Scenkonst Sörmland
Tid: 11:30 – 12:30
Datum: Torsdag 6 februari