Woven Network, eller Women’s Network på engelska, är en 6 månaders konstnärsresidens där 7 kvinnliga konstnärer från 5 europeiska länder samarbetar över 3 tidszoner. 

Projektet är en konstnärlig respons till den rådande pandemin, där många kvinnliga arbetare är på frontlinjen. Vi kommer utforska kring temat osynligt arbete, då många kvinnors arbete inom vården, utbildning och andra sektorer, ofta inte syns eller uppmärksammas. I och med lockdown i många länder samt en stigande arbetslöshet, ökar pressen på många kvinnor, som i många fall även förväntas utföra arbete till lägre eller ingen betalning. 

Genom Europa ser vi att kvinnors arbete är undervärderat, underbetalt, och politiskt underrepresenterat. Därför strävar Woven Network efter att:

  • Höja kvinnor som ’key workers’
  • Utforska och belysa kvinnors erfarenheter som centrala för Europas respons gentemot covid-19
  • Expandera den allmänna synen på vad internationellt konstnärligt samarbete kan vara och hur det kan se ut
  • Gå ifrån hierarkier inom den digitala världen och skapa ett platt, horisontellt nätverk
  • Bidra till ökade möjligheter för konstnärliga uttryck under denna tid

Vi dyker ner i nya möjligheter för konstnärligt uttryck och jobbar med trans-nationella samarbeten, användandet av digitala verktyg och material, och samarbeten på distans. Allt detta händer genom ett kreativt nätverk som omfattar tre kvinnliga konstnärer från Ukraina, samt en kvinnlig konstnär från respektive land i Sverige, Polen, Skottland och England. 

Allt arbete kommer att genomföras digitalt: de sju konstnärerna kommer virtuellt att dela sina idéer, berättelser och material sinsemellan. Samtidigt skapar de en inkluderande, multidisciplinär, transeuropeisk digital produkt. Genom en kreativ lins och samverkan kommer konstnärerna att hitta nya sätt att arbeta tillsammans, under tiden som de själva breddar sina konstnärliga uttryck inom den digitala sfären. 

Läs mer om detta på projektets hemsida och ta del av konstnärernas arbete på Instagram.

Partners:
Platform Tu (Ukraine)
Intercult (Sweden)
Fablevision (Scotland)

Artists:
Oksana Kazmina (Kyiv)
Olya Fedorova (Kharkiv)
Maria Pronina (Donetsk-Mariupol) + Alisa Oleva (London)
t.s. Beal (Scotland)
Alice Maselnikowa (Sweden)
Iwona Zajac (Poland)