BOTKYRKA
Botkyrka kommun ligger i södra Stockholms län, och dess yta motsvarar de äldre socknarna Botkyrka och Grödinge. Kommunen är döpt efter det medeltida helgonet Botvid och dennes gravkyrka, vilken omnämns som Botuidhe kirkiu år 1298 och senare som Bothvidhakirkia.

Kommunen bestod framför allt av landsbygd fram till 1960-talet, då Stockholms stad började uppföra de nya stadsdelarna Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg. De här byggprojekten var en del av miljonprogrammet 1965-75 och dess syfte var att lätta på bostadsbristen inne i Stockholm. Botkyrkas befolkning ökade därför kraftigt under 60- och 70-talen, och idag bor över 95 000 människor i kommunen. Precis som i många andra kommuner runt Stockholm har befolkningsökning och bebyggelseexpansion lett till att många tätorter vuxit ihop, ibland även över kommungränserna. Centralorten Tumba ligger till exempel delvis i Salems kommun. 

Miljö och klimat
I Botkyrka finns tolv naturreservat som framför allt skyddar skog och våtmarker. Här finns också friluftsområdet Lida där besökare kan vandra, bada, åka skidor och liknande. Friluftsområden skapas ofta i utkanten av tätorter för att människor där lättare skulle kunna få tillgång till naturupplevelser. De för med sig vissa miljöproblem som buller och nedskräpning, men är samtidigt viktiga för vårt mentala och fysiska välbefinnande. Vad tror du kommer att hända med dem i framtiden?

 

Bild 1
Karta över Tumba kvarn, även känd som Tuna gård i dagens Tumba, 1636.
Källa: Lantmäteriet. PD.
Hitta bilden: Sök i Lantmäteriets arkiv över historiska kartor. Välj detaljerade kartor, filtrera på: Stockholms län, socken/arkivserie, Botkyrka socken, ort/traktnamn, fr.o.m år 1600 till år 1700.

Bild 2
Botkyrka Brandstation 2012. Stationen ligger på samma plats som Tuna gård tidigare låg.
Skapare: Hollger Elgaard. CC BY-SA 4.0. Tagen från Wikimedia Commons.