Ev Yapımı – Hemlagat
av
Gülbeden Kulbay
– 

.
Alby matcenter, Botkyrka 2023
.

Ev Yapımı – Hemlagat är ett videoverk i tre delar där maten som kärleksspråk skildras. Precis som fyllningen i maträtten Mantı, där vetehöljet omsluter innanmätet så har även generationer av mattraditioner burits i händerna på våra äldre kvinnor.

I början på sextiotalet kom en stor grupp män från Kulu i Turkiet till Sverige, för att arbeta i fabriker runt om i landet. Några av dessa män hamnade i Botkyrka, däribland konstnärens morfar Mehmet. Efter många års ensamhet och arbete här kom även hans fru Nazik och barnen för att påbörja ett gemensamt liv i Botkyrka. Det kom att bli en plats för många olika kulturarv att förenas, en plats full av historia och liv. Genom migrationen följde maten med som ett levande kulturarv.

I videoverket Ev Yapımı – Hemlagat följer vi den långa process som krävs för att tillaga maträtten mantı, som blir bäraren av familjerelationer och traditioner. Det är en berättelse om det tillagade och ätbara hantverket.

Verket är en del av Botkyrka kommuns konstsamling och visades under utställningen Matters of the heart – en resa in i konstsamlingen som lyfter Botkyrka kommuns konstsamling och visar konsten där vi möter den i vardagen.
.
Gülbeden Kulbay är en tvärvetenskaplig konstnär baserad i Stockholm, Sverige. Med en karriär som sträcker sig över 19 år, inkluderar hennes varierade konstnärliga verksamhet performance, samhällsengagerad konst och kulinariska handlingar. I kärnan av hennes arbete finner man frågor och utforskningar av kroppen; av närvaro och sensuell upplevelse; att ansluta till andra kroppar, vare sig de är mänskliga eller icke-mänskliga. Samband, samarbete och förhandling i synnerhet är grundläggande för hennes praktik, då hon strävar efter att belysa nätverket av ömsesidiga förhållanden och ömsesidiga beroenden vi alla är insnärjda i – för att visa hur vi alla behöver varandra. I denna mening ger hennes verk en kritik av det kapitalistiska levnadssättet och känslan av främlingskap från sig själv och av andra det frambringas. Kulbays verk har visats i Sverige, över hela Europa och USA, med nuvarande verk i Falun Kommuns och Botkyrka Kommuns samlingar.

Läs mer om Gülbeden Kulbays konstnärskap här: https://gulbedenkulbay.com/

Foto: Kegen Lorentzon. Text: Alexandra Papademetriou

Gülbeden Kulbay arbetade med ett kulturarv i Botkyrka kommun inom projektet eyelander.

.

Se konstnärssamtalet här: https://youtu.be/gQDeEOM_QNo