.

Marika af Trolle är en multidisciplinär konstnär som kombinerar bild, foto, datateknik, ljud, video och installationer med traditionella konstformer. Marika är en pionjär inom det digitala skapandet, då hon sedan 1983 skapat digitala bilder i programmet Paintbox, långt innan dagens bildbehandlingsprogram. Verken har ställts ut på bland annat Moderna museet i Stockholm, Tyresö Konsthall, Millesgården, Fondation Vasarely Aix-en-Provence i Frankrike med flera. Hon har också arbetat med VR (virtual reality) och AR (augmented reality) som visar liminala utrymmen mellan varandet och icke-varandet. Även animationerna ger intryck av att vara stilleben som fått liv. 

Läs mer om Marika af Trolles konstnärskap här: https://marikaaftrolle.com/ 

Marika af Trolle representerar Tyresö kommun i projektet eyelander.


Val av Kulturarv
Marika bor och tycker att området Nyfors är väldigt intressant historiskt sett och har därför valt att utforska Vättingeströmmen och dess vattenkvarn i forsen under projektet. 

.